Haridus Saaremaal
Sisene: ID-kaartMobiil-ID
EsilehtHuviharidusI klassValvelasteaedRanitsatoetusErahuvitegevuse toetusLasteaed

Õpperühmad 2017/2018 õppeaastal

Huvikoolid

Õppeaasta:

Valdkonnad

Vali huvikool või valdkond mille õpperühmasid soovid näha.

Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira

https://www.oesel.ee/inspira

Otsi kogu alltoodud õpperühma kirjeldusest, näiteks "sport", juhendaja nimi jne...

Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / 1. kl ujumisring poistele
Juhendaja: Juhan Kolk, Ülle Räim
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 62 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 30, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 19.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Regulaarse treeninguga kasvatada lastes kohusetunnet, vaba aja sportlik sisustamine ja karastamine. Alg-grupist omandatule järgneb suplejatel jätkutreening põhigrupis kus jätkub ujumisstiilide tehnika täiustamine, treeningmahu suurendamine, ettevalmistus maakonna, vabariiklikeks kui ka rahvusvahelisteks ujumisvõistlusteks.
Ettevalmistus kohtunike tööks, algteadmiste andmine tööks vetelpäästes.
Ujumisring 2-12 klassiõpilastele.
Õpilased jagunevad vastavalt võimetele erinevatele ujumisradadele. Igal rajal erinev treeningplaan ja tegevus.

NB! Ujumisring on KG õpilastele tasuta, teistele õpilastele on õppetasu 20,00€ / kuus!
Toimumise ajad ja kohad:
Teisipäev 14:00-15:00
Reede 13:00-14.00
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / 1. kl ujumisring tüdrukutele
Juhendaja: Juhan Kolk, Ülle Räim
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 62 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 30, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 28.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Regulaarse treeninguga kasvatada lastes kohusetunnet, vaba aja sportlik sisustamine ja karastamine. Alg-grupist omandatule järgneb suplejatel jätkutreening põhigrupis kus jätkub ujumisstiilide tehnika täiustamine, treeningmahu suurendamine, ettevalmistus maakonna, vabariiklikeks kui ka rahvusvahelisteks ujumisvõistlusteks.
Ettevalmistus kohtunike tööks, algteadmiste andmine tööks vetelpäästes.
Õpilased jagunevad vastavalt võimetele erinevatele ujumisradadele. Igal rajal erinev treeningplaan ja tegevus.

NB! Ujumisring on KG õpilastele tasuta, teistele õpilastele on õppetasu 20,00€ / kuus!
Toimumise ajad ja kohad:
Alates 11. septembrist
E 13.00-14:00
N 14.00-15.00
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / 2.-3. kl ujumisirng
Juhendaja: Juhan Kolk
3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 93 tundi.
Õpilaste arv: 12 kuni 40, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 34.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Regulaarse treeninguga kasvatada lastes kohusetunnet, vaba aja sportlik sisustamine ja karastamine. Alg-grupist omandatule järgneb suplejatel jätkutreening põhigrupis kus jätkub ujumisstiilide tehnika täiustamine, treeningmahu suurendamine, ettevalmistus maakonna, vabariiklikeks kui ka rahvusvahelisteks ujumisvõistlusteks.
Ettevalmistus kohtunike tööks, algteadmiste andmine tööks vetelpäästes.
Ujumisring 2-12 klassiõpilastele.
Õpilased jagunevad vastavalt võimetele erinevatele ujumisradadele. Igal rajal erinev treeningplaan ja tegevus.

NB! Ujumisring on KG õpilastele tasuta, teistele õpilastele on õppetasu 20,00€ / kuus!
Toimumise ajad ja kohad:
Ajad sisestamata
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / 3-aastaste muusikaring
Juhendaja: Helle Rand, Heli Leppik
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 62 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 16, tasu: 15,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 14.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Pakkuda 3-aastastele lastele huvitavat ja mitmekesist laulist ja mängulist tegevust. Arendada läbi laulu, pillimängu ja liikumise laste emotsionaalsust, loovust ja üldist arengut. Aasta joosul toimub 2 kontserti lapsevanematele ja tublimate solistide võistlus, kust tublimad pääsevad edasi linna Laulinnu võistlusele.
Toimumise ajad ja kohad:
T: ja N: kell 17:10-17:40 alates 12. septembrist Kesklinna Eralasteaias Naerusuu

Heli Leppik 5025319

heli.leppik@gmail.com
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / 4-aastaste muusikaring
Juhendaja: Helle Rand, Heli Leppik
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 62 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 15, tasu: 15,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 10.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Pakkuda 4-aastastele lastele huvitavat ja mitmekesist laulist ja mängulist tegevust. Arendada läbi laulu, pillimängu ja liikumise laste emotsionaalsust, loovust ja üldist arengut. Aasta joosul toimub 2 kontserti lapsevanematele ja tublimate solistide võistlus, kust tublimad pääsevad edasi linna Laulinnu võistlusele.
Toimumise ajad ja kohad:
T: ja N: kell 17:45 - 18.20, alates 12. septembrist Kesklinna Eralasteaias Naerusuu

Heli Leppik 5025319
heli.leppik@gmail.com
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / 5-aastaste muusikaring
Juhendaja: Pilvi Karu
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 62 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 15, tasu: 16,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 10.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Võimaldada kõigile lastele eneseteostust muusika kaudu.
Arendada laste loovust.
Pakkuda esinemisvõimalusi ja koosmusitseerimise kogemusi.

Tundeelu ja fantaasia arendamiseks:
meid ümbritsevaid häälte ja helide tajumine ja eristamine,
oma emotsioonide väljaelamine muusikaliste väljendusvahendite kaudu, fantaasiamängud.
Rütmitunde arendamiseks:
Rütmi tajumine; algus ja lõpp; süsteem rütmis.
Rütmi tajumine läbi liikumise.
Mäng kehapillidel ja rütmipillidel.
Koordinatsiooni arendamine läbi rütmimängude.
Reaktsiooni kiiruse ja täpsuse arendamine.
Keskendumisvõime ja tähelepanu treenimine.
Sõnarütmide leidmine ja seostamine muusikaga.
Hääle kui pilli kasutamine:
õige hingamise teadvustamine,
häleharjutused,
õige häälekasutus,
hääle valitsemine,
fraseerimisoskus.
Muusikalise maitse ja muusika kuulamisoskuse arendamiseks:
Muusika kuulamine tunni osana (emotsionaalseks täienduseks, silmaringi laiendamiseks, analüüsiks jne.).
Kontsertide külastamine.
Muusikainstrumentide tutvustamine koostöös instrumentalistidega. Musitseerimisoskuse arendamine:
läbi laulmise;
läbi rütmi ja meloodiaimprovisatsiooni;
rütmipillidel ja plaatpillidel.
Esinemisoskuse arendamine:
kasutada õpitut huvitavate etteastete ettevalmistamisel;
lavaeetika algtõdede teadvustamine;
võimetekohase väljundi leidmine esinemiskavas;
ette valmistada ja läbi viia õppeaastas vähemalt üks ulatuslikum kontsert.

ESINEMISED, KONTSERDID, LAULUVÕISTLUSED:
9.12.2017 - esinemine Anne Kunstistuudios;
22.01.2018 - Inspira väike talvine kontsert;
21.03.2018 - Inspira väikeste solistide võistlus;
14.04.2018 - Kuressaare Laululind (Anette Tänav).
17.05.2018 - Inspira eelkooliealiste laste kevadkontsert.
Toimumise ajad ja kohad:
E ja K kell 17.05 - 17.45 alates 18. sept.
Kesklinna eralasteaed Naerusuu saal;
Tallinna tänav 12
Kuressaare
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / 6-7-aastaste muusikaring
Juhendaja: Pilvi Karu
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 62 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 15, tasu: 16,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 9.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Võimaldada kõigile lastele eneseteostust muusika kaudu.
Arendada laste loovust.
Pakkuda esinemisvõimalusi ja koosmusitseerimise kogemusi.

Tundeelu ja fantaasia arendamiseks:
meid ümbritsevaid häälte ja helide tajumine ja eristamine,
oma emotsioonide väljaelamine muusikaliste väljendusvahendite kaudu, fantaasiamängud.
Rütmitunde arendamiseks:
Rütmi tajumine; algus ja lõpp; süsteem rütmis.
Rütmi tajumine läbi liikumise.
Mäng kehapillidel ja rütmipillidel.
Koordinatsiooni arendamine läbi rütmimängude.
Reaktsiooni kiiruse ja täpsuse arendamine.
Keskendumisvõime ja tähelepanu treenimine.
Sõnarütmide leidmine ja seostamine muusikaga.
Hääle kui pilli kasutamine:
õige hingamise teadvustamine,
häleharjutused,
õige häälekasutus,
hääle valitsemine,
fraseerimisoskus.
Muusikalise maitse ja muusika kuulamisoskuse arendamiseks:
Muusika kuulamine tunni osana (emotsionaalseks täienduseks, silmaringi laiendamiseks, analüüsiks jne.).
Kontsertide külastamine.
Muusikainstrumentide tutvustamine koostöös instrumentalistidega. Musitseerimisoskuse arendamine:
läbi laulmise;
läbi rütmi ja meloodiaimprovisatsiooni;
rütmipillidel ja plaatpillidel.
Esinemisoskuse arendamine:
kasutada õpitut huvitavate etteastete ettevalmistamisel;
lavaeetika algtõdede teadvustamine;
võimetekohase väljundi leidmine esinemiskavas;
ette valmistada ja läbi viia õppeaastas vähemalt üks ulatuslikum kontsert.

ESINEMISED JA KONKURSID:
9.12.2017 - esinemine Anne Kunstistuudios;
17.12.2017 - esinemine Kärlal suurperede jõulupeol;
22.01.2018 - Inspira väike talvine kontsert;
27.01.2018 - Solistica 2018 esinemine II võistluskontserdi alguses;
21.03.2018 - Inspira väikeste solistide võistlus;
14.04.2018 - Kuressaare laululind (Kirke Kuusk, Stig Pitk).
17.05.2018 - Inspira eelkooliealiste laste kevadkontsert.
20.06.2018 - Esinemine Saaremaa valla sünnitunnistuste pidulikul üleandmisel Kuressaare Kultuurikeskuses.
Toimumise ajad ja kohad:
E ja K kell 17.50 - 18.30 alates 18. sept.
Kesklinna eralasteaed Naerusuu saal;
Tallinna tänav 12
Kuressaare
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Ansambel Kõlagu 8. kl
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 30, kokku 30 tundi.
Õpilaste arv: 4 kuni 6, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Pakkuda vokaalselt võimekatele õpilastele mitmekülgset muusikalist eneseteostust ansamblilaulu kaudu.
Arendada ja laiendada läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari õpilase muusikalist maitset ja silmaringi.
Arendada vokaali ja mitmehäälse laulmise oskust.
Osaleda edukalt erinevatel konkurssidel ja võistlustel, esineda oma koolis ja erinevatel muudel üritustel.
Hingamisharjutused – keha vabastamiseks ja õigete hingamisharjumuste tekkimiseks (igas tunnis).
Hääleharjutused – hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis).
Hääleseadelised harjutused – vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis).
Uue laulu õppimine – töö häälepartiide nooditeksti ja sõnadega.
Töö tuttava lauluga – fraseerimisoskuse arendamine ja õpitud oskuste rakendamine terviku loomisel, mitmehäälsuse viimistlemine.
Eneseväljendusjulguse, fantaasia ja loovuse arendamine harjutuste ja mängude kaudu.
Lavalise liikumise korrigeerimine.
Esinemine – õpitu realiseerimine publiku ees.

Ansambel tegutseb neljandat hooaega.

ESINEMISED, KONTSERDID, KONKURSID, PROJEKTID:
21.10.17. - Rütmika II osalemine töötoas A. Abneri juhendamisel.
03.11.2017 - Näidistund muusikaõpetajate sügispäevadel KG-s.
08.03.2018 - esinemine KG AB-kooli üritusel.
9.-10.03.2018 - üleriigiline vokaalansamblite konkurss Jõgeval.
21.05.2018 - Inspira kevadkontsert kultuurikeskuses.
01.07.2018 - Kontsert Leedri külas.
Toimumise ajad ja kohad:
Neljapäeviti kell 16:00 - 16:45 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Ansambel Kolm-kaks-läks! 2.-4. kl
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 6 kuni 8, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 6.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Põhieesmärgid:
1. Õpilaste vokaaltehniline arendamine ja vokaaltraditsioonide tutvustamine.
2. Heade muusikaliste ja vokaalsete võimetega õpilaste laulu- ja esinemisoskuse arendamine individuaalseid võimeid arvestades.
3. Õpilase muusikalise maitse ja silmaringi arendamine läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari.

Alaeesmärgid:
1. Harmoonilise isiksuse kujundamine.
2. Üldkultuurilise silmaringi avardamine.
3. Huvi äratamine mitmekülgse muusikalise tegevuse vastu.

Õppekava eesmärkide saavutamiseks kasutatakse järgnevat õppesisu:
1. Laulja kehahoid ja hingamine
2. Hääleaparaat ja selle tervishoid
3. Loovusõpetus
4. Helitehnilised seadmed ja nende kasutamine

Ansambel tegutseb esimest õppeaastat.

ESINEMISED, KONTSERDID, KONKURSID:
21.10.17. - Rütmika II osalemine töötoas A. Abneri juhendamisel.
7.12.2017 - Inspira talvine kontsert.
11.12.2017 - Esinemine Kuressaare LV tänuüritusel.
9.-10.03.2018 - üleriigiline vokaalansamblite konkurss Jõgeval.
21.05.2018 - Inspira kevadkontsert Kuressaare kultuurikeskuses.
Toimumise ajad ja kohad:
Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Ansambel Wanzi 8.-9. kl
Juhendaja: Helle Rand
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 33 tundi.
Õpilaste arv: 3 kuni 5, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Pakkuda võimalust arendada õpilaste vokaalseid võimeid läbi mitmehäälse laulmise. Ansamblilaulu põhimõtete:intonatsioonipuhtuse, tämbrilise kokkusobivuse, ühtse muusika-ja tekstitunnetuse, emotsionaalse esitusega tutvumine. Õpilaste muusikalise maitse ja silmaringi arendamine läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari. Esinemised kooliüritustel ja maakondlikul vokaalansamblite päeval.
Toimumise ajad ja kohad:
K: 14.30 KG klassis 227
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / üldkultuur / Eelkooliring I grupp kolmapäeviti
Juhendaja: Lelet Aavik
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 28, kokku 56 tundi.
Õpilaste arv: 9 kuni 15, tasu: 20,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 10.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eelkooliringi oodatakse kõiki 6-7aastaseid eelkooliealisi lapsi, kes soovivad tulevase koolieluga juba varakult tutvuda. Ennekõike on ringi eesmärk luua lapses valmisolek ja soov kooliskäimiseks, aga ka arendada olemasolevaid teadmisi, toetades lapse sotsiaalset arengut.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
1. toetada lapse sotsiaalset arengut ja aidata lapsel kooliga kohaneda,
2. luua positiivset suhtumist õppimisse ja anda õpikogemus,
3. toetada õigeid käitumisharjumusi eakaaslastega ja täiskasvanutega suhtlemisel,
4. kinnistada olemasolevaid teadmisi,
5. luua valmisolek ja soov kooliskäimiseks.

Eelkooliringi kuutasu on 20.- eurot. Tasu eest soetatakse õpilase arengut toetavad õppevahendid, pakutakse täisväärtuslikku õpikeskkonda ja koolitatud õpetajaid.
Õppeaasta lõpus väljastab kool koolieelikule tunnistuse eelkooliringis osalemise kohta.
Eelkooliringis osalemine ei kohusta jätkama õpinguid Kuressaare Gümnaasiumis.
Toimumise ajad ja kohad:
2017/18 õppeaasta oktoobrikuu algusest kord nädalas igal kolmapäeval kell 16.30-18.00
Kuressaare Gümnaasiumis, ruum nr 309 (kolmas korrus).
Aadress: Nooruse 1, Kuressaare linn

Õppetunni pikkus on 1,5 tundi.
(Õppetöö 2017 õppeaastal: 04.10; 11.10; 18.10; 1.11; 8.11; 15.11; 22.11; 29.11; 6.12; 20.12)
(Õppetöö 2018 õppeaastal: 10.01; 17.01; 24.01; 31.01; 7.02; 14.02; 21.02; ; 7.03; 14.03; 21.03; 28.03; 4.04; 11.04; 18.04)

Koolivaheaegadel õppetööd ei toimu:
1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;

Juhendaja jätab endale õiguse jooksvateks muudatusteks õppetöö toimumise suhtes.
Ringis osalevate laste vanematele luuakse ühine meililist, mille kaudu juhendaja teateid ja muudatusi edastab.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / üldkultuur / Eelkooliring II grupp neljapäeviti
Juhendaja: Lelet Aavik
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 28, kokku 56 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 15, tasu: 20,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 12.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eelkooliringi oodatakse kõiki 6-7aastaseid eelkooliealisi lapsi, kes soovivad tulevase koolieluga juba varakult tutvuda. Ennekõike on ringi eesmärk luua lapses valmisolek ja soov kooliskäimiseks, aga ka arendada olemasolevaid teadmisi, toetades lapse sotsiaalset arengut.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
1. toetada lapse sotsiaalset arengut ja aidata lapsel kooliga kohaneda,
2. luua positiivset suhtumist õppimisse ja anda õpikogemus,
3. toetada õigeid käitumisharjumusi eakaaslastega ja täiskasvanutega suhtlemisel,
4. kinnistada olemasolevaid teadmisi,
5. luua valmisolek ja soov kooliskäimiseks.

Eelkooliringi kuutasu on 20.- eurot. Tasu eest soetatakse õpilase arengut toetavad õppevahendid, pakutakse täisväärtuslikku õpikeskkonda ja koolitatud õpetajaid.
Õppeaasta lõpus väljastab kool koolieelikule tunnistuse eelkooliringis osalemise kohta.
Eelkooliringis osalemine ei kohusta jätkama õpinguid Kuressaare Gümnaasiumis.
Toimumise ajad ja kohad:
2017/18 õppeaasta oktoobrikuu algusest kord nädalas igal neljapäeval kell 16.30-18.00
Kuressaare Gümnaasiumis, ruum nr 309 (kolmas korrus).
Aadress: Nooruse 1, Kuressaare linn

Õppetunni pikkus on 1,5 tundi.
(Õppetöö 2017 õppeaastal: 05.10; 12.10; 19.10; 2.11; 9.11; 16.11; 23.11; 30.11; 7.12; 21.12)
(Õppetöö 2018 õppeaastal: 11.01; 18.01; 25.01; 1.02; 8.02; 15.02; 22.02; ; 8.03; 15.03; 22.03; 29.03; 5.04; 12.04; 19.04)

Koolivaheaegadel õppetööd ei toimu:
1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;

Juhendaja jätab endale õiguse jooksvateks muudatusteks õppetöö toimumise suhtes.
Ringis osalevate laste vanematele luuakse ühine meililist, mille kaudu juhendaja teateid ja muudatusi edastab.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / üldkultuur / Emakeelering
Juhendaja: Maret Laurson
3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 102 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 0.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Õpilaste keeleoskuse rikastamine kõnekunsti erinevate liikide ja tekstiloome erinevate žanride tõlgendamise, esitamise, kirjutamise näol. Teadmiste esitlemine erinevatel sõnakunsti- (etlemine, kõnelemine, avalik esinemine) ja kirjutamisvõistlustel (maakondlikud ja üle-eestilised võistlused). Ka uurimistöö juhendamine, kui huvilisi leidub, tuleb kõne alla. Ettevalmistus olümpiaadiks.
Algus poolest septembrist.

Osalevad 5., 8., 9. klassi öpilased.
Toimumise ajad ja kohad:
2017/2018 neljapäeviti kell 14.00-16.15 ruumis 310 ja vajadusel ning kokkuleppel juhendajaga individuaalne töö. 2016/2017 teisipäeviti 14.00-16.15 ruumis 310 ja vajadusel ning kokkuleppel juhendajaga individuaalne töö.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / üldkultuur / Inglise keel gümnaasiumile
Juhendaja: Merike Kivilo
3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 99 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Inglise keele ringil on mitu eesmärki:
1)juhendada õpilaste inglisekeelseid uurimis - ja loovtöösid, valmistada ette õpilasi maakonna inglise keele olümpiaadideks,. Valmistuda ette ja osaleda Juvenes Translatores rahvusvahelises tõlkevõistluses.
2) luua KG-d tutvustav inglisekeelne lühifilm.
2)nglise keele ring on mõeldud ka 10.-12. klasside õpilastele, kellel on raskusi keele omandamisel. Teeme koostööd inglise keele osaoskuste paremaks omandamiseks ja ettevalmistumiseks kooli- ja riigieksamiks inglise keeles ning rahvusvahelisteks eksamiteks ettevalmistumine.. Harjutatakse kõiki eksami osaoskuseid: rääkimine, kirjutamine, keelestruktuurid, kuulamine ja lugemine.
Toimumise ajad ja kohad:
Inglise keele ringi töö toimub neljapäeviti Kuressaare Gümnaasiumi õppeklassis 400 alates kella 18.00 (võimalikud ka muud ajalised kokkulepped) ja virtuaalsetes õpikeskkondades iseseisvalt vastavalt töölehtedes ettenähtud teemade piires.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / üldkultuur / Inspira teatristuudio 6.-12. kl
Juhendaja: Mari-Liis Pärn
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 68 tundi.
Õpilaste arv: 9 kuni 20, tasu: 16,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 7.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused:
1) lavastuste loomise nii praktilise kui teoreetilise poole tundmaõppimine
2) teatris käimise vastu huvi kasvatamine
3) esinemisoskuste, taju, tähelepanu ja analüüsivõime arendamine
4) grupitöö tugevdamine
5) iseeenda tundma õppimine ning kontrolli saavutamine
Toimumise ajad ja kohad:
Esimene kokkusaamine toimub 11. septembril 2017 KG aulas kell 18.00-21.00!

Proovid toimuvad esmaspäeviti kell 18.00-21.00.

KG õpilasele on õppetasu 16 eurot, mitte KG õpilasele 20 eurot.
Juhendaja: Jan Važinski
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 15.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Arendame koordinatsiooni ja kommunikatsiooni oskusi.
Kujundame peamisi arusaamaid jalgpallist.
Õppime lihtsamaid tehnilisi elemente.
Toimumise ajad ja kohad:
Alates 13. septembrist K 13.00-13.45 KG võimlas
Juhendaja: Jan Važinski
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 7.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Kinnitame varasemalt (esimisel aastal) saadud teadmisi ja oskusi(koordinatsioon.tehnika,kommunikatsioon), arendame neid.
Õppime juurde tehnilisi ja taktilisi oskused.
Toimumise ajad ja kohad:
Alates 11. septembrist E 13.00-13.45 KG kunstmuruväljakul
Juhendaja: Jan Važinski
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eelmistel aastatel õpitud teadmised ja oskused on piisavalt kinnistunud aga lihveme need.
Lisame õpitud elementidele kiirust, lisanduvad keerukamad tehnilised elementid.
Toimumise ajad ja kohad:
Alates 14. septembrist N 13.00-13.45 KG kunstmuru väljakul
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / Jalgpall 4.-5. kl
Juhendaja: Jan Važinski
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 3.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eelmistel aastatel õpitud teadmised ja oskused on piisavalt kinnistunud aga lihveme need.
Lisame õpitud elementidele kiirust, lisanduvad keerukamad tehnilised elementid.
Toimumise ajad ja kohad:
Alates 13. septembrist K 14.00-14.45 KG kunstmuruväljakul
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / Jõusaali treening 6.-12. kl
Juhendaja: Nikolai Räbin
3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 96 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 16, tasu: 18,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 2.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Kirjeldus sisestamata
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäev, Kolmapäev ja Reede kell 15:00 või kokkuleppel juhendajaga
Juhendaja: Jaan Truu
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 66 tundi.
Õpilaste arv: 6 kuni 20, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Kabemänguoskuse süvendamine. Parimate väljaselgitamine ning nende maakonna koolinoorte kabeesivõistlustele saatmine.
Toimumise ajad ja kohad:
Alates 13. septembrist igal kolmapäeval kell 14.00 ruumis 300
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / käsitöö ja tehnoloogia / Käsitööring 4.-9. kl
Juhendaja: Raili Kaubi
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 64 tundi.
Õpilaste arv: 5 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Soovitavalt 4.-7. kl. õpilastele
* Tegeleda käsitööga rohkem kui õppekavas ette nähtud.
* Tutvuda erinevate käsitööliikide ja- tehnikatega.
* Valmistada erinevaid käsitööesemeid (vastavalt soovidele ja võimalustele).
* Valmistada moekollektsioon (soovi korral).
Toimumise ajad ja kohad:
Kuressaare Gümnaasiumi käsitööklassis (201)
Alates 5.septembrist kolmapäeviti 15.00-16.30
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / Kergejõustik 10-14-aastastele
Juhendaja: Endel Tustit
4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 140 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 7.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Õpilased õpivad kergejõustiku alade tehnikat ja võistlusmäärusi. Samas arendavad oma kehalisi võimeid vastavate alade sooritamiseks. Võtavad osa maakonna- ja EKSL-i kergejõustikuvõistlustest.
Toimumise ajad ja kohad:
E. 14.45.-.16.15 KG võimla
N 15.00-16.30 Linna staadion
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / Kergejõustik tüdrukutele 5.-6. kl
Juhendaja: Annely Oolup
4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 28, kokku 112 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärk: õpilaste mitmekülgne kehaliste võimete arendamine, kergejõustikualade õpetamine, kergejõustikuvõistlustel osalemine

Osalejad: 4-6 klassi tüdrukud
Õpilaste arv: 8-15

LISAINFO: treeningus osalemiseks on vajalikud sisespordijalatsid ja spordiriided
Toimumise ajad ja kohad:
Alates 15.09 teisipäeval ja neljapäeval 15.30- 17.00
Koht: Kuressaare spordikeskuse kergejõustikuhall

Esimene treening toimub neljapäeval, 14.09 spordikeskuse kergejõustikuhallis.
Koguneme spordikeskuse fuajees 15.30 !
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / tants / KG Cheer 9.-12. kl
Juhendaja: Annette Rungi
4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 128 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 20, tasu: 10,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 11.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärk:
Luua tantse õpilaste kui ka juhendaja poolt, millega esineda ja kaasaelada kohalikel korvpalli/jalgpalli/võrkpalli võistlustel.
Toimumise ajad ja kohad:
Aeg: E 19:30 ja T 20:00
Koht: KG peeglisaalis
Juhendaja: Kristel Paju
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 36, kokku 72 tundi.
Õpilaste arv: 10 kuni 25, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 12.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid:
1) kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada oma armastust kodu ja isamaa vastu, õpetada austama eesti keelt ja eesti meelt;
2) kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austaksid oma vanemaid, kaasinimest ja loodust;
3) arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid;
4) harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid;
5) valmistada ette kodutütreid täitma naise ja ema ülesandeid;
6) kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.

Tegevused on teoreetilised ja praktilised.

Üritused:
1. Omavahelised võistlused ja matkad;
2. Võistlused teiste maakondade kodutütardega.
3. KT laagritest osavõtt maakonnas.
4. Kuressaare Gümnaasiumi esindamine väljaspool kooli.
5. Osalemine erinevates (heategevus)projektides.
Toimumise ajad ja kohad:
K 14.30 - 16.30 KG ruumis 407 või kokkuleppel õpetajaga.
Koht ja aeg võivad jooksvalt muutuda sõltuvalt tegevustest, sest tegevused toimuvad ka väljaspool klassiruumi. Enne järgmist korda lepitakse vajadusel kokku uus aeg ja koht.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / KG Noorkotkad 4.-11. kl
Juhendaja: Andres Kolk
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 36, kokku 72 tundi.
Õpilaste arv: 10 kuni 20, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 18.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid:
1) arendada noortes tööarmastust, ettevõtlikkust, otsustusvõimet, iseseisvat tegutsemisoskust, tahtejõudu, visadust ning juhtimis- ja organiseerimisvõimet;
2) kasvatada noortes armastust oma kodu ja isamaa vastu, suurendada noortes usku Eesti kaunimasse tulevikku, tahtmist töötada isamaa heaks ja valmisolekut astuda vajaduse korral välja isamaa kaitseks;
3) süvendada noortes tasakaalukust, kõlbelisust, ausameelsust, vanemate ja oma juhtide austamist, südamlikkust, lahkust ja viisakust;
4) arendada noorte kehalisi võimeid mitmekülgselt ja harmooniliselt;
5) harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku ja ühiskondliku hügieeni reegleid;
6) valmistada noori ette hädasolijate abistamiseks.

Tegevused:
1) teooreetilised ja praktilised klassitunnid;
2) õppepäevad;
3) välilaagrid;
4) matkad;
5) võistlused;
6) ekskursioonid;
7) Kuressaare Gümnaasiumi esindamine koolivälistel üritustel-projektides.
Toimumise ajad ja kohad:
T 15.00 - 16.30
KG ruumis 111 või eelneval kokkuleppel õpetajaga.
Juhendaja: Karmo Maandi
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 32 tundi.
Õpilaste arv: 9 kuni 10, tasu: 28,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Kitarriringi eesmärk on õpetada lastele ja soovi korral ka täiskasvanutele nii klassikalise kui ka pop-rock kitarrimängu algtõdesid ja metoodikat ning arendada muusikalist loovust.
Toimumise ajad ja kohad:
Tunnid toimuksid teisipäeviti ajavahemikus 12.00 - 16.00 või mõnel muul osapooltele sobival ajal Kuressaare Muusikakoolis või Kuressaare Gümnaasiumis.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / Korvpall neidudele 8.-12. kl
Juhendaja: Sander Suurhans
4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 124 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 20, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Arendada tüdrukute füüsilist vormi, mängida korvpalli ja samuti jagada ka algteadmisi korvpallist
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäeval kell 16.00-17.30 Kuressaare Gümnaasiumi spordisaalis.
Kolmapäeval kell 16.00-17.30 Kuressaare Gümnaasiumi spordisaalis.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / Korvpall noormeestele 8.-12. kl
Juhendaja: Sander Suurhans
4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 124 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 20, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
9.-12. klassi poistele.

Tegeleda intensiivse korvpalli treeninguga, arendada füüsilisi võimeid ja jagada õpilastele korvpalli algteadmisi
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäeval kell 17.30 Kuressaare Gümnaasiumi spordisaalis
Kolmapäeval kell 16.45 Kuressaare Gümnaasiumi spordisaalis
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / kunst / Kunstiring 1.-2. kl
Juhendaja: Ene Pidmann
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 64 tundi.
Õpilaste arv: 6 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 10.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid:
• Anda teadmisi erinevatest kunstiliikidest ja kunstialastest põhioskustest
• Arvestada vanuselisi iseärasusi ja võimeid erinevate kunstiteadmiste andmises
• Kujundada loovust ja fantaasia arengut soodustav õhkkond
• Arendada esteetilisi tõekspidamisi
• Arendada eneseväljendusoskusi üksikult ja grupitöös
• Kunstivõistlustel osalemise kaudu anda võimalus võrrelda oma teadmisi ja oskusi teiste lastega


Õppeaine sisu:
Joonistamine värvi- ja viltpliiatsitega, õlipastellidega
Maalimine guašš- ja akvarellvärvidega
Voolimine voolimismassiga
Graafika: diatüüpia ja monotüüpia
Tutvumine rahvakunstiga (mustrid, rahvariided, rahvakalendri pühad) ja selle kasutamine oma töödes.
Erinevate kunstiliste võimaluste kasutamine grupitöödes.

Õppetöö korraldus:
Rühmas 6 - 10 õpilast
Tunnid toimuvad 1 kord nädalas
Tunni kestus 90 min

Õpitulemused:
• Oskab eristada ja kõrvutada tasapinnalisi ja vormilisi esemeid
• Näeb olulist ja mitteolulist teema kujutamisel
• On arenenud värvi- ja ruumitaju
• Oskab arvestada grupiga ja teeb koostööd
Toimumise ajad ja kohad:
Teisipäev, kell 13.00-14.30, ruumis 227.

Esimene kokkusaamine on 12.09.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / kunst / Kunstiring 3.-4. kl
Juhendaja: Ene Pidmann
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 64 tundi.
Õpilaste arv: 6 kuni 10, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid:
• Anda teadmisi erinevatest kunstiliikidest ja kunstialastest põhioskustest
• Arvestada vanuselisi iseärasusi ja võimeid erinevate kunstiteadmiste andmises
• Kujundada loovust ja fantaasia arengut soodustav õhkkond
• Arendada esteetilisi tõekspidamisi
• Arendada eneseväljendusoskusi üksikult ja grupitöös
• Kunstivõistlustel osalemise kaudu anda võimalus võrrelda oma teadmisi ja oskusi teiste lastega


Õppeaine sisu:
Joonistamine värvi- ja viltpliiatsitega, õlipastellidega
Maalimine guašš- ja akrüülvärvidega
Voolimine voolimismassiga
Graafika: diatüüpia ja monotüüpia
Tutvumine rahvakunstiga (mustrid, rahvariided, rahvakalendri pühad) ja selle kasutamine oma töödes.
Erinevate kunstiliste võimaluste kasutamine grupitöödes.

Õppetöö korraldus:
Rühmas 6 - 10 õpilast
Tunnid toimuvad 1 kord nädalas
Tunni kestus 90 min

Õpitulemused:
• Oskab eristada ja kõrvutada tasapinnalisi ja vormilisi esemeid
• Näeb olulist ja mitteolulist teema kujutamisel
• On arenenud värvi- ja ruumitaju
• Oskab arvestada grupiga ja teeb koostööd
Toimumise ajad ja kohad:
Kolmapäev, kell 12.45 -14.15 ruumis 277.

Esimene kokkusaamine 13.09.2017
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / kunst / Kunstiring 5.-9. kl
Juhendaja: Ene Pidmann
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 64 tundi.
Õpilaste arv: 6 kuni 10, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 9.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid:
- Süvendada kunstilisi oskusi lähtuvalt eelnevast ettevalmistusest
- Esteetiliste toekspidamiste arendamine
- Süvendada õpilasi oma loovust kasutama
- Tutvuda erinevate kunstiajastutega
- Osaleda erinevatel kunstinäitustel ja -konkurssidel
- Enda loovtöö analüüsivõime arendamine

Õppeaine sisu:
- Joonistamine (värvi- ja viltpliiats, söe- ja sangviinijoonistus, harilik pliiats)
- Maalimine ( guašš, akrüül, õlipastell, akvarell, tempera)
- Graafika ( tindipliiatsi joonistus, vahakriibe)
- Tutvumine erinevate ajastute kunstnike tööde ja stiilidega
- Natuurist joonistamine (natüürmort, eskiisid kaasõpilastest)
- Kompositsiooniõpetus (värv ja element)
- Perspektiiviõpetus

Õppetöö korraldus:
- Rühmas 6 - 10 õpilast
- Tunnid toimuvad 1 kord nädalas
- Tunni kestus 90 min

Õpitulemused:
- Teab ja kasutab erinevaid kunstistiile
- Oskab joonistada natuurist ja teeb visandeid
- Lahendab kompositsiooniliselt õigesti erinevaid kunstiülesandeid
- Oskab näha perspektiivi ja kasutab seda töödes
- Oskab rühmatöödes ja suhtlemisel arvestada teistega.
Toimumise ajad ja kohad:
Reede, kell 13.45 -15.15, ruumis 227.

Esimene kokkusaamine 15.09.2017
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / Lauatennis algajatele
Juhendaja: Janek Reinaru
4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 128 tundi.
Õpilaste arv: 4 kuni 16, tasu: 18,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 7.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärk on kasvatada laste ja noorte hulgas noori lauatennisemängijaid kes soovivad harrastada lauatennist.

Huviringi tegevus seisneb lauatennise oskuste arendamises kasutades selleks erinevaid mängulisi harjutusi ja erinevatel lauatenniseturniiridel ja -võistlustel osalemist.

Algajate treeningrühma on oodatud kõik huvilised sõltumata vanusest.

LAUATENNIS ON LAHE!!!!
Toimumise ajad ja kohad:
Alates detsembrist toimuvad trennid kahes grupis: I grupp alustab iga kord kell 14.30 ja lõpetab 16.00 ja II grupp alustab kell 16.30 ja lõpetab 18.00 Toimumiskoht on Pikk tn 64e, Kuressaare


Mais 2018 toimuvad trennid järgmistel kuupäevadel: 8; 10; 14; 17; 21 ja 24.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / üldkultuur / Lõbus inglise keel I grupp 2. kl
Juhendaja: Piret Post
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 30, kokku 30 tundi.
Õpilaste arv: 10 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Läbi mängulise tegevuse tutvuda inglise keele suhtluskeelendite, lihtsama igapäevase sõnavara ja tuntumate traditsioonidega. Tekitada lastes huvi inglise keele õppimise vastu.

Ring on mõeldud 2. klassi õpilastele. Kaasa võtta pinal ja mapp (A4 formaadis töölehtedele).
Toimumise ajad ja kohad:
Alates oktoobrist!
Teisipäeviti 13.00-13.45
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / üldkultuur / Lõbus inglise keel II grupp 2. kl
Juhendaja: Sirje Mehik
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 10 kuni 20, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 14.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Ringi eesmärgiks on tekitada huvi inglise keele vastu. Läbi mängulise tegevuse tutvutakse inglise keele suhtluskeelendite, lihtsama igapäevase sõnavara ning tuntumate traditsioonidega.

Ring on mõeldud 2. klassi õpilastele. Kaasa võtta pinal ja mapp (A4 formaadis töölehtedele).
Toimumise ajad ja kohad:
Ring Lõbus inglise keel toimub esmaspäeviti kell 13.00-13.45 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 307.

Ring alustab tööd 2. oktoobril.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / tants / Loovtants ja -mäng 1.-3. kl algajad
Juhendaja: Annette Rungi
3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 96 tundi.
Õpilaste arv: 9 kuni 16, tasu: 18,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 13.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid:
1.) tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;
2.) omandab teadmised ja oskused kuidas valitseda oma keha erinevates tegevustes;
3.) arendab vastupidavust, kordinatsiooni, rütmitunnet ja plastilisust;
4.) kasutab liikumisel erinevaid vahendeid (lindid, rätikud, rõngad, jm.);
5.) teab ja oskab sooritada erinevaid tantsusamme;
6.) oskab hoida ringi (teab termineid nagu sõõr, viirg, kolonn, jm.);
7.) arendab silmaringi ja loovust;
8.) oskab väljendada oma emotsioone läbi tantsu, improviseerida;

Tegevused:
*õpib tundma ja kasutama tantsuelemente (aeg, ruum, jõud ja keha) improvisatsioonilises liikumises;
*suudab omandada ja taasesitada erinevaid samme (jooks, hüpe, kõnd, hüplemine, jne.)
*õpib mõistma tunnis kasutatavat sõnavara (ring, sõõr, viirg, kolonn, jne);
*õpib tunnetama keha painduvust (venitused, turiseis, sild, spagaat);
*õpib sooritama lihtsamaid akrobaatilisi harjutusi (veeremised ja tirelid).
Toimumise ajad ja kohad:
Aeg: E, K ja R 13.15-14:00
Koht: KG peeglisaalis
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / tants / Loovtants ja -mäng 4-6-aastased I grupp Naerusuu lasteaias
Juhendaja: Annette Rungi
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 64 tundi.
Õpilaste arv: 12 kuni 16, tasu: 16,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 7.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Tantsuõpetus lasteaias on mänguline ja teisi tegevusi tasakaalustav ning hõlmab endas nii tantsu, mängu loovliikumist kui ka rütmikat. Eesmärgiks on äratada lapses huvi liikumise vastu läbi mängu, kasutades abivahendina erinevaid vahendeid ja muusikat. Eneseväljenduse võimalused liikumise ja rütmi kaudu on piiramatud. Liikumise tegevused aitavad kaasa lapse rütmitunde, rütmilise liikumise, koordinatsiooni, eneseväljendusoskusele, liigutuste sujuvuse, keha hoiaku, esinemisjulguse ja loovuse arenemisele. Loovtantsu ja -mängu kaudu õpib laps oma tundeid väljendama liikumise kaudu.

Tegevused:
* õpitakse tundma ja kasutama tantsuelemente (aeg, ruum, jõud ja keha) improvisatsioonilises liikumises;
* õpitakse kasutama erinevaid abivahendeid liikumises (lindid, rätikud, pallid, papptaldrikud, rõngad, hüpitsad, jne.)
* õpitakse erinevaid samme (jooks, hüpe, kõnd, hüplemine ja nende kombinatsioonid), liikumissuundi, pöördeid, joonistes liikumisi, jne.;
* õpitakse mõistma tunnis kasutatavat sõnavara (ring, sõõr, viirg, kolonn, jne);
* õpitakse sooritama lihtsamaid rütmikombinatsioone ja koordinatsiooniharjutusi;
* õpitakse tundma ja tantsima lihtsamaid folkloorseid tantse; erinevaid tantsu- ja laulumänge;
* õpitakse tunnetama keha painduvust (venitused, turiseis, sild, spagaat);
* õpitakse sooritama akrobaatilisi harjutusi (põrandatunnetus, ratas kõrvale, püramiidid, veeremised, tirelid, kukkumine, julgustamine, toestamine).

Üritused:
Toimumise ajad ja kohad:
Aeg: E ja K kell 16.10-16.55
Koht: Naerusuu lasteaia saalis, Tallinna 12
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / tants / Loovtants ja -mäng 4-6-aastased II grupp KG peeglisaalis
Juhendaja: Annette Rungi
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 64 tundi.
Õpilaste arv: 12 kuni 16, tasu: 16,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Tantsuõpetus lasteaias on mänguline ja teisi tegevusi tasakaalustav ning hõlmab endas nii tantsu, mängu loovliikumist kui ka rütmikat. Eesmärgiks on äratada lapses huvi liikumise vastu läbi mängu, kasutades abivahendina erinevaid vahendeid ja muusikat. Eneseväljenduse võimalused liikumise ja rütmi kaudu on piiramatud. Liikumise tegevused aitavad kaasa lapse rütmitunde, rütmilise liikumise, koordinatsiooni, eneseväljendusoskusele, liigutuste sujuvuse, keha hoiaku, esinemisjulguse ja loovuse arenemisele. Loovtantsu ja -mängu kaudu õpib laps oma tundeid väljendama liikumise kaudu.

Tegevused:
* õpitakse tundma ja kasutama tantsuelemente (aeg, ruum, jõud ja keha) improvisatsioonilises liikumises;
* õpitakse kasutama erinevaid abivahendeid liikumises (lindid, rätikud, pallid, papptaldrikud, rõngad, hüpitsad, jne.)
* õpitakse erinevaid samme (jooks, hüpe, kõnd, hüplemine ja nende kombinatsioonid), liikumissuundi, pöördeid, joonistes liikumisi, jne.;
* õpitakse mõistma tunnis kasutatavat sõnavara (ring, sõõr, viirg, kolonn, jne);
* õpitakse sooritama lihtsamaid rütmikombinatsioone ja koordinatsiooniharjutusi;
* õpitakse tundma ja tantsima lihtsamaid folkloorseid tantse; erinevaid tantsu- ja laulumänge;
* õpitakse tunnetama keha painduvust (venitused, turiseis, sild, spagaat);
* õpitakse sooritama akrobaatilisi harjutusi (põrandatunnetus, ratas kõrvale, püramiidid, veeremised, tirelid, kukkumine, julgustamine, toestamine)
Toimumise ajad ja kohad:
Aeg: T ja K 17.30-18.15
Koht: KG peeglisaalis, Nooruse 1
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / tants / Loovtants ja -mäng 4-7-aastased III grupp
Juhendaja: Nikolai Räbin
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 64 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 15, tasu: 16,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Tantsuõpetus lasteaias on mänguline ja teisi tegevusi tasakaalustav ning hõlmab endas nii tantsu, mängu loovliikumist kui ka rütmikat. Eesmärgiks on äratada lapses huvi liikumise vastu läbi mängu, kasutades abivahendina erinevaid vahendeid ja muusikat. Eneseväljenduse võimalused liikumise ja rütmi kaudu on piiramatud. Liikumise tegevused aitavad kaasa lapse rütmitunde, rütmilise liikumise, koordinatsiooni, eneseväljendusoskusele, liigutuste sujuvuse, keha hoiaku, esinemisjulguse ja loovuse arenemisele. Loovtantsu ja -mängu kaudu õpib laps oma tundeid väljendama liikumise kaudu.

Tegevused:
* õpitakse tundma ja kasutama tantsuelemente (aeg, ruum, jõud ja keha) improvisatsioonilises liikumises;
* õpitakse kasutama erinevaid abivahendeid liikumises (lindid, rätikud, pallid, papptaldrikud, rõngad, hüpitsad, jne.)
* õpitakse erinevaid samme (jooks, hüpe, kõnd, hüplemine ja nende kombinatsioonid), liikumissuundi, pöördeid, joonistes liikumisi, jne.;
* õpitakse mõistma tunnis kasutatavat sõnavara (ring, sõõr, viirg, kolonn, jne);
* õpitakse sooritama lihtsamaid rütmikombinatsioone ja koordinatsiooniharjutusi;
* õpitakse tundma ja tantsima lihtsamaid folkloorseid tantse; erinevaid tantsu- ja laulumänge;
* õpitakse tunnetama keha painduvust (venitused, turiseis, sild, spagaat);
* õpitakse sooritama akrobaatilisi harjutusi (põrandatunnetus, ratas kõrvale, püramiidid, veeremised, tirelid, kukkumine, julgustamine, toestamine).

Üritused:
Toimumise ajad ja kohad:
E, N ja R 17.00-17.45
Kuressaare Gümnaasiumi peeglisaal
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / üldkultuur / Matemaatikaring edasijõudnutele 6. kl
Juhendaja: Liivi Erlenbach
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 29, kokku 29 tundi.
Õpilaste arv: 6 kuni 10, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 6.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Tekitada huvi matemaatika õppimise vastu. Arendada mõtlemist, mälu, taju, tähelepanu, loogikat.Lahendada erineva raskusastmega matemaatikaülesandeid nii paberil kui ka infotehnoloogiavahendeid kasutades. Valmistada õpilasi ette matemaatikaolümpiaadiks.
Ringi on oodatud 6.klassi õpilased.
Toimumise ajad ja kohad:
Ring toimub kolmapäeviti kell 14.30 - 15.15 ruumis 303 või arvutiklassis.
Juhendaja: Merle Rekaya
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 39, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Keele- ja kirjanduspädevus tähendab oskust kasutada keelt erinevates suhtlusolukordades, et saavutada oma eesmärke, arvestades suhtlusnorme ja keelekasutustavasid. Keele- ja kirjanduspädevus on oskus erinevaid tekste mõista ja luua, analüüsida ning kriitiliselt hinnata. Väljavõte Riiklikust õppekavast.
Meediaringi eesmärk on suurendada õpilaste võimekust koostada ja tarbida meediatekste. Alustame oma klassi juhtumiste kajastamisest ja teeme lugusid ülekoolilistest üritustest.
Toimumise ajad ja kohad:
Ringi toimumisaeg kokkuleppel õpilastega neljapäeviti kell 15 Kuressaare Gümnaasiumi ruumis 217
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / käsitöö ja tehnoloogia / Moe- ja õmblusring 6.-12. kl
Juhendaja: Raili Kaubi
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 64 tundi.
Õpilaste arv: 5 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Soovitavalt 7.-12.klassi õpilastele

* Tutvuda õmblemise tehnoloogiaga.
* Õmmelda erinevaid kergeid rõivaid ja tarbeesemeid.
* Valmistada moekollektsioon (soovi korral).
Toimumise ajad ja kohad:
Kuressaare Gümnaasiumi käsitööklass (201)
Alates 5.septembrist reedeti 15.00-16.30
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Mudilaskoor Ave Sol-bemoll 3.-4. kl
Juhendaja: Helle Rand
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 68 tundi.
Õpilaste arv: 30 kuni 40, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 26.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Säilitada koorilaulu traditsiooni. Laiendada laste üldkultuurilist silmaringi ja väärtustada eesti rahvakultuuri. Arendada mitmehäälse laulmise oskust, laululist hingamist ja vokaali. Esinemised kooli erinevatel kontserditel ja üritustel. Võimalusel osaleda vabariiklikul mudilaskooride festivalil.
Toimumise ajad ja kohad:
K: kell 13:00-13:45 KG aula
NB!KOORIS LAULAVAD KATSETEGA VASTUVÕETUD LAULJAD.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Noormeeste ansambel Õunaraks
Juhendaja: Laine Lehto
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 33 tundi.
Õpilaste arv: 6 kuni 8, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 6.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
EESMÄRGID
Pakkuda vokaalselt võimekatele õpilastele mitmekülgset muusikalist eneseteostust ansamblilaulu kaudu.
Arendada ja laiendada läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari õpilase muusikalist maitset ja silmaringi.
Arendada vokaali ja mitmehäälse laulmise oskust.
Osaleda edukalt erinevatel konkurssidel ja võistlustel, esineda oma koolis ja erinevatel muudel üritustel.

TEGEVUSED
Hingamisharjutused – keha vabastamiseks ja õigete hingamisharjumuste tekkimiseks (igas tunnis).
Hääleharjutused – hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis).
Hääleseadelised harjutused – vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis).
Uue laulu õppimine – töö häälepartiide nooditeksti ja sõnadega.
Töö tuttava lauluga – fraseerimisoskuse arendamine ja õpitud oskuste rakendamine terviku loomisel, mitmehäälsuse viimistlemine.
Eneseväljendusjulguse, fantaasia ja loovuse arendamine harjutuste ja mängude kaudu.
Lavalise liikumise korrigeerimine.
Esinemine – õpitu realiseerimine publiku ees.

Ansambel alustas seitsmendat hooaega.

ÜRITUSED, ESINEMISED, KONKURSID
21.10.17 Osalemine Ahto Abneri rütmika töötoas KG klassiruumis 100.
07.12.17 Esinemine Inspira kontserdil "Igal talvel oma nägu" KG aulas.
08.03.18 Esinemine KG õpetajate naistepäeva üritusel.
09.-10.03.18 Osalemine üleriigilisel koolinoorte vokaalansamblite konkursil Jõgeval - gümnaasiumiastme üldarvestuses 12. koht, meesansamblitest 4. koht.
15.04.18 Esinemine KG 40. juubelile pühendatud galakontsert-aktusel Kuressaare Linnateatris.
21.05.18 Esinemine KG huvikooli Inspira heategevuslikul kevadkontserdil kultuurikeskuses.
25.05.18 Esinemine meesansambel Varsakabi hooaja lõpukontserdil "Musta pori näkku" kuursaalis.
Toimumise ajad ja kohad:
KG klassiruum 101 kolmapäeviti kell 15:45-16:45. Ring alustab K.13.09.17
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Poisteansambel Moskiitod 4.-6. kl
Juhendaja: Helle Rand
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 32 tundi.
Õpilaste arv: 3 kuni 5, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Pakkuda võimalust arendada õpilaste vokaalseid võimeid läbi mitmehäälse laulmise. Ansamblilaulu põhimõtete:intonatsioonipuhtuse, tämbrilise kokkusobivuse, ühtse muusika-ja tekstitunnetuse, emotsionaalse esitusega tutvumine. Harjutada a capella laulmise põhialuseid: helistikus püsimine, intonatsioon, häältevaheline tasakaal. Õpilaste muusikalise maitse ja silmaringi arendamine läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari. Esinemised kooliüritustel, maakondlikul vokaalansamblite päeval ja samuti vabariiklikul A.Mattiiseni vokaalansamblite konkursil Jõgeval.
Toimumise ajad ja kohad:
R. kell 13:45, ruum 100
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Poisteansambel Viska Viis 4. kl
Juhendaja: Laine Lehto
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 33 tundi.
Õpilaste arv: 4 kuni 5, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
EESMÄRGID 
Pakkuda vokaalselt võimekatele õpilastele mitmekülgset muusikalist eneseteostust ansamblilaulu kaudu. 
Arendada ja laiendada läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari õpilase muusikalist maitset ja silmaringi. 
Arendada vokaali ja mitmehäälse laulmise oskust. 
Osaleda edukalt erinevatel konkurssidel ja võistlustel, esineda oma koolis ja erinevatel muudel üritustel.
 
TEGEVUSED 
Hingamisharjutused – keha vabastamiseks ja õigete hingamisharjumuste tekkimiseks (igas tunnis). 
Hääleharjutused – hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis). 
Hääleseadelised harjutused – vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis). 
Uue laulu õppimine – töö häälepartiide nooditeksti ja sõnadega. 
Töö tuttava lauluga – fraseerimisoskuse arendamine ja õpitud oskuste rakendamine terviku loomisel, mitmehäälsuse viimistlemine. 
Eneseväljendusjulguse, fantaasia ja loovuse arendamine harjutuste ja mängude kaudu. 
Lavalise liikumise korrigeerimine. 
Esinemine – õpitu realiseerimine publiku ees.

Ansambel alustas kolmandat hooaega.

ÜRITUSED, ESINEMISED
21.10.17 Osalemine Ahto Abneri rütmika töötoas KG klassiruumis 100.
16.12.17 Esinemine Saaremaa Puuetega Inimeste Koja jõulupeol.
12.06.18 Esinemine 3.-4. klasside üleminekuaktusel.
Toimumise ajad ja kohad:
KG klassiruum 101 teisipäeviti kell 12:45-13:30. Ring alustab T.12.09.17
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / Rahvastepall 2.-3. kl
Juhendaja: Reet Lasn
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 30, kokku 60 tundi.
Õpilaste arv: 10 kuni 20, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 18.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Tervislike eluviiside ja liikumise propageerimine.
Pakkuda võimalusi laste vaba aja sportlikuks sisustamiseks.
Suunata õpilasi pallimängude juurde.
Ringi on oodatud eelkõige 8. - 9. aastased õpilased.
Toimumise ajad ja kohad:
1. veerandil KG võimlas esmaspäeval kell 14:00 ja kolmapäeval kell 14:00
Esimene kokkusaamine 18. septembril kell 14:00 kooli võimlas.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / tants / Rahvatantsurühm Sõlesepad
Juhendaja: Inge Jalakas, Maria Koppel, Merle Tustit, Annette Rungi
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 30, kokku 60 tundi.
Õpilaste arv: 12 kuni 50, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 42.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Rahvatantsurühma Sõlesepad on oodatud 10.- 12. klassi õpilased.

Rahvatantsurühma Sõlesepad eesmärgiks on:
¤ Rahvatantsutraditsiooni jätkamine Kuressaare Gümnaasiumis.
¤ Kaunistada kooli tähtpäevi rahvatantsuga ning võimalusel esineda väärikalt ka väljaspool kooli.
¤ osaleda Saaremaa tantsupeol 2018 ning üldtantsupeo ettevalmistusprotsessis, et tagada pääs peole Tallinnas 2019. aasta suvel.

Rahvatantsuring toetab:
¤ õpilaste tunnetuslikku, esteetilist, eetilist ja sotsiaalset arengut.
¤ Lisaks tantsusammude sooritamise oskusele õpivad õpilased nägema liikumise-liigutuste ilu, kogema ja kontrollima erinevaid emotsioone, tegema koostööd, austama kaaslasi ja reegleid.
¤ Tantsuringi ülesandeks on ka õpilase kehalise ja motoorse arengu toetamine.
¤ Tanstusamme sooritades täiustuvad liigutusoskused ja paraneb kehatunnetus, saavutatakse liigutuste dünaamilisus ja kergus.

Õpitegevus:
¤ Tantsudes esinevate sammude ja sammkombinatsioonide õppimine.
¤ Esinemisküpseks saada 3 tantsupeo tantsu.

Õpitulemused:
¤ õpilased väärtustavad Eesti rahvatantsu ja rahvatantsutraditsioone Eestis
¤ teavad Eesti rahvatantsu põhisamme ning oskavad neid tantsudes kasutada
¤ omavad esinemiskogemust ja esinemiskultuuri
¤ oskavad väärikalt kanda rahvarõivaid
Toimumise ajad ja kohad:
K 17.00-18.30 ja 18.30-20.00 KG aulas
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / tants / Rahvatantsurühm Väikesed Sõlesepad 3. kl
Juhendaja: Merle Tustit
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi.
Õpilaste arv: 16 kuni 18, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 18.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Rahvatantsurühm 3. klassi õpilastele. (8 tüdrukut + 8 poissi) Jätkame 2. klassi rühmas tantsijatega. Uusi tantsijaid võtame juurde vaid vabade kohtade tekkimisel.
Rahvatantsurühma Väikesed Sõlesepad eesmärgiks on:
¤ Rahvatantsutraditsiooni jätkamine Kuressaare Gümnaasiumis.
¤ Kaunistada kooli tähtpäevi rahvatantsuga ning võimalusel esineda väärikalt ka väljaspool kooli.


Rahvatantsuring toetab:
¤ õpilaste tunnetuslikku, esteetilist, eetilist ja sotsiaalset arengut.
¤ Lisaks tantsusammude sooritamise oskusele õpivad õpilased nägema liikumise-liigutuste ilu, kogema ja kontrollima erinevaid emotsioone, tegema koostööd, austama kaaslasi ja reegleid.
¤ Tantsuringi ülesandeks on ka õpilase kehalise ja motoorse arengu toetamine.
¤ Tantsusamme sooritades täiustuvad liigutusoskused ja paraneb kehatunnetus, saavutatakse liigutuste dünaamilisus ja kergus.

Õpitegevus:
¤ Tantsudes esinevate sammude ja sammkombinatsioonide õppimine
¤ Esinemisküpseks saada 3 tantsu.


Õpitulemused:
¤ õpilased väärtustavad Eesti rahvatantsu ja rahvatantsutraditsioone Eestis
¤ teavad Eesti rahvatantsu põhisamme ning oskavad neid tantsudes kasutada
¤ omavad esinemiskogemust ja esinemiskultuuri
¤ oskavad väärikalt kanda rahvarõivaid
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 13.00-13.45 kooli aulas.
Esimene kokkusaamine 4. septembril kell 13.00 ruumis 205. Selga trenniriided: tüdrukutel seelik + spordipluus, poistel lühike spordiriietus; jalga sussid või tennised.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / üldkultuur / Retoorika klubi
Juhendaja: Marit Tarkin
5 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 36, kokku 180 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 3.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Kõnekunsti propageerimine ja harrastamine Kuressaare Gümnaasiumis, maakonnas ja vabariigis. Klubi tegeleb etlemise propageerimisega, kõnekunsti arendamisega ja väitlemisega. KG väitlejad on ka Eesti Väitlusklubi liikmed . Klubi liikmed osalevad kõigil maakonna etlemiskonkurssidel, kõnekonkursil ja väitlusturniiridel. Koolis on plaanis läbi viia avalikke väitlusi ja kaks väitluskoolitust – õpilastele ja ka õpetajatele. KG väitlusklubi esindus osaleb üleriigilistel võistlustel ja väitlustel maakonnas. Oktoobris korraldatakse koostöös Eesti Väitlusklubiga üleriigilist START turniiri, mis 2017/2018 õppeaastal oli 100. aastapäeva puhul presidenditurniir.

Ringis osalejad esinevad/osalevad järgmistel konkurssidel ja üritustel:
Etlemiskonkursid:
Koidulauliku konkurss detsember 2017
Etlemiskonkurss jaanuar 2018
Liivide konkurss aprill 2018
vabariiklik väitlus november 2017, veebraur, aprill 2018

Väitlusega seotud võistlused ja üritused:
1. Üleriigiline START turniir KGs – osalevad maakonna gümnasistid
2. Vabariiklikud meistrivõistlused november 2017 - mai 2018
3. Osalemine vabariikliku klubi tegemistes
6. Ülekoolilised väitlused 3-4 korda aastas
7. Saare maakonna põhikoolides väitluse propageerimine ja koolituste läbiviimine
Toimumise ajad ja kohad:
Klubi aeg neljapäeviti alates 15.00 klassis 305, kokkuleppel klubiga, kui toimuvad ühisüritused, teistel päevadel, ka nädalavahetustel. Presidendi turniir 30.-31. oktoober KGs.

NB! KG Väitlusklubi liikmed on registreeritud Eesti Väitlusseltsi andmebaasis
www.debate.ee/vaitlusklubid
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / üldkultuur / Robotiklubi "Klemm" 4.-12. kl
Juhendaja: Olle Arak
3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 99 tundi.
Õpilaste arv: 6 kuni 40, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 28.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Kuressaare Gümnaasiumi robotiklubi Klemm tegutseb Vaata Maailma SA poolt ellu kutsutud projekti „NutiLabor“ toel, mida rahastavad Elion, EMT ja Microsoft. Projekti käigus arendatakse noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust Eestis. Eesmärk on pakkuda suuremale hulgale noortele infotehnoloogiaga seotud huviringides osalemise võimalust kasvatades seeläbi nende huvi loodus- ja täppisteaduste õppimise vastu.

Meie üldised tegevused ja sihid:
Koolitundidest omandatud teadmiste praktiline rakendamine ehk õpitu lähendamine tegelikule elule.
Kaasaegsete tehnoloogiliste võimaluste põhjalikum tundmaõppimine.
Erinevate infoallikate kasutamise ning saadud informatsiooni töötlemise ning analüüsi oskuste arendamine.
Ajurünnakute ning meeskonnatöö kogemuste omandamine.
Programmeerimise ja algoritmide koostamisega tutvumine.
Originaalsete tehniliste lahenduste ning nende disaini loomine ja esitlemine.
Valmistumine edasiõppimiseks ja tööks tehnilistel või loodusteaduslikel erialadel.
Kuigi klubi tegevuse hulka kuulub ka erinevatel robotivõistlustel osalemine, ei ole kõige olulisemad mitte võidud ja osavõtt, vaid võistlusteks valmistumise protsess ning selle käigus omandatud kogemused.

Robotiplatvormid ja muud vahendid, mida kasutame:

Robootikaplatvorm Lego NXT
Haridusrobotid Edison
3D-modelleerimiskeskkond Tinkercad
3D-printer MakerBot
Robootikaplatvormid Lego EV3, Arduino, Kodulabor
Miniarvuti Raspberry Pi
võimalusel ja vajadusel kasutame ka CNC-pinki

Peamised robotivõistlused, millest oleme oleme osa võtnud:
Robotex ( http://www.robotex.ee/ )
FLL ( http://www.robootika.ee/flleesti/ )
Robomiku Lahing ( https://www.robootika.ee/?page_id=509 )


Meie robotiklubisse on oodatud huvilised Kuressaare Gümnaasiumi õpilaste ning vilistlaste hulgast.

Robotiklubis osalemine on küll tasuta, kuid võistlustel ja muudel üritustel käimisega võivad kaasneda ka sõidu- ning majutuskulud.
Toimumise ajad ja kohad:
Täpsema info registreerimiseks ning toimumise ajad ja kohad leiab (eeldab iganädalast ülevaatamist, sest võib tulla ette muutusi):
http://robootika.oesel.ee/robotid/
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Saaremaa poistekoor
Juhendaja: Veikko Lehto
6 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 204 tundi.
Õpilaste arv: 30 kuni 35, tasu: 13,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 28.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
1. Eesmärgid
1.1 säilitada koorilaulu traditsiooni;
1.2 laiendada õpilaste üldkultuurilist silmaringi ja väärtustada eesti rahvakultuuri;
1.3 arendada mitmehäälse laulmise oskust, laululist hingamist ja vokaali;
1.4 osaleda edukalt erinevatel konkurssidel ja festivalidel ning laulupeoprotsessis;
1.5 kaunistada kooli tähtpäevi, esineda väärikalt ka väljaspool kooli.

2. Õppeaine sisu
2.1 hingamisharjutused – keha vabastamiseks ja õigete hingamisharjumuste tekkimiseks (igas tunnis);
2.2 hääleharjutused – hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis);
2.3 hääleseadelised harjutused – vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis);
2.4 uue laulu õppimine – töö häälepartiide nooditeksti ja sõnadega;
2.5 töö tuttava lauluga – fraseerimisoskuse arendamine ja õpitud oskuste rakendamine terviku
2.6 loomisel, mitmehäälsuse viimistlemine;
2.7 eneseväljendusjulguse, fantaasia ja loovuse arendamine harjutuste ja mängude kaudu;
2.8 lavalise liikumise korrigeerimine;
2.9 esinemine – õpitu realiseerimine publiku ees.
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäeval tenorid, bassid 15:30-17:00 KG klassis 101
Kolmapäeval sopranid ja aldid 14:00-15:30 KG klassis 001
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / kunst / Savikunstiring 3.-12. kl
Juhendaja: Maret Martinson
4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 128 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 17, tasu: 5,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 16.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Saviringis öpivad lapsed rakendama oma loovust, arendama ruumilist mõtlemist, konstrueerima valmistatava savitoote jaoks vajalikke lõikeid.
Õpitakse erinevaid tehnikaid savidoodete valmistamiseks. Glasuuride kasutamist.
Ohutust savitööriistade kasutamisel ja glasuurimisel.

Kevadisel poolaastal kutsutakse ringi lapsevanemad, kes lapse juhendamisel valmistavad koos savist toote. Sel puhul saab lapse kasutada aasta jooksul õpitut.
Õppeaasta lõpus toimub lõpupiknik.
Toimumise ajad ja kohad:
11.09.2017- 28.05.2017 Kuressaare Gümnaasiumi keldriklassis 004.
Tund toimub igal esmaspäeval kell 15.00- 18.00.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / käsitöö ja tehnoloogia / Savikunstiring täiskasvanutele
Juhendaja: Maret Martinson
3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 96 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 12, tasu: 18,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 3.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Keraamika algteadmiste ja -oskuste omandamine.
Toimumise ajad ja kohad:
Tund toimub igal esmaspäeval kell 18.00-20.00 Kuressaare Gümnaasiumi keldriklassis nr 004.
Alustame 18.september 2017.
Juhendaja: Mai Rand
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 68 tundi.
Õpilaste arv: 30 kuni 37, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 24.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Säilitada koorilaulu traditsiooni. Laiendada laste üldkultuurilist silmaringi ja väärtustada eesti rahvakultuuri. Arendada mitmehäälse laulmise oskust, laululist hingamist ja vokaali. . Esinemised kooli erinevatel kontserditel ja üritustel.
Osalemine Popkooripeol Tartus 2018.a.suvel.
Toimumise ajad ja kohad:
Teisip.kl.15.30-17.00 aula.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / tants / Seltskonnatants 10. kl
Juhendaja: Kersti Kirs
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 33 tundi.
Õpilaste arv: 30 kuni 90, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 25.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Seltskonnatantsu kursuse eesmärkideks on huvi äratamine tantsimise vastu, tantsulisest liikumisest rõõmu tundmine, 7 tantsu põhisammude ja lihtsamate sammukombinatsioonide õppimine.

Põhiline rõhk pannakse sirgele rühile, oskusele juhtida ja olla juhitav ning õigete sammude tantsimisele muusikasse. Kui eelnev tantsukogemus puudub, siis ei tasu muretseda, sest algkursusel alustatakse tantsuaabitsa ABCst.

Osalemine Vabariigi aastapäevale pühendatud ballil.
Toimumise ajad ja kohad:
Kuressaare Gümnaasiumi aula (jooksvalt) kokkulepitud aegadel.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / tants / Show- ja loovtants 2.-4. kl edasijõudnud I grupp
Juhendaja: Annette Rungi, Liis Ojasaar
3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 96 tundi.
Õpilaste arv: 9 kuni 16, tasu: 18,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 12.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid:
1.) jätkata teadmiste õpetamist eneseväljendusvõimalustest liikumise ja rütmi kaudu;
2.) õpetada sügavuti erinevaid tantsustiile ning nende baasil lihtsamaid liikumiskombinatsioone;
3.) õpetada tunnetama ruumi;
4.) õpetada kombinatsioone ja samme showtantsust;
5.) õpetada kuulama muusikat;
6.) õpetada jälgima tantsu ja räägima tantsust suunavate küsimuste abil.

Tegevused:
* õpitakse eristama tantsuelementide (keha ja kehaosade liikumisvõimalusi: nt. painutus, sirutus, jooks, hüpe, jne.; liikumine ruumis: suunad, tasandid);
* õpitakse erinevate tantsuelementide kombineerimist ja koostoimet ning keha liikumisvõimalusi improvisatsioonilises liikumises;
* õpitakse kombineerima tantsuelemente loomingulistes ülesannetes;
* jätkatakse erinevate tantsustiilide õppimist,
* õpitakse tantsima erinevaid karaktertantse;
* õpitakse sooritama tasakaalu- ja koordinatsiooniharjutusi;
* õpitakse mõistma tunnis kasutatavat oskussõnavara;
* õpitakse kirjeldama nähtud tantsu suunavate küsimuste järgi;
* osaletakse tantsuüritustel ja huvitutakse oma kooli ja kodukoha tantsuelust.
Toimumise ajad ja kohad:
Aeg: E 14.00-14.45 ja K 14.00-15.30
Koht: KG peeglisaalis
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / tants / Show- ja loovtants 2.-4. kl edasijõudnud II grupp
Juhendaja: Annette Rungi, Liis Ojasaar
3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 28, kokku 84 tundi.
Õpilaste arv: 9 kuni 16, tasu: 18,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 15.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid:
1.) jätkata teadmiste õpetamist eneseväljendusvõimalustest liikumise ja rütmi kaudu;
2.) õpetada sügavuti erinevaid tantsustiile ning nende baasil lihtsamaid liikumiskombinatsioone;
3.) õpetada tunnetama ruumi;
4.) õpetada kombinatsioone ja samme showtantsust;
5.) õpetada kuulama muusikat;
6.) õpetada jälgima tantsu ja räägima tantsust suunavate küsimuste abil.

Tegevused:
* õpitakse eristama tantsuelementide (keha ja kehaosade liikumisvõimalusi: nt. painutus, sirutus, jooks, hüpe, jne.; liikumine ruumis: suunad, tasandid);
* õpitakse erinevate tantsuelementide kombineerimist ja koostoimet ning keha liikumisvõimalusi improvisatsioonilises liikumises;
* õpitakse kombineerima tantsuelemente loomingulistes ülesannetes;
* jätkatakse erinevate tantsustiilide õppimist,
* õpitakse tantsima erinevaid karaktertantse;
* õpitakse sooritama tasakaalu- ja koordinatsiooniharjutusi;
* õpitakse mõistma tunnis kasutatavat oskussõnavara;
* õpitakse kirjeldama nähtud tantsu suunavate küsimuste järgi;
* osaletakse tantsuüritustel ja huvitutakse oma kooli ja kodukoha tantsuelust.
Toimumise ajad ja kohad:
Aeg: T 14:00-15:30 ja N kell 14:00-14:45
Koht: KG peeglisaalis
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / tants / Show-/Jazz-/Kaasaegne tants 5.-7. kl edasijõudnud
Juhendaja: Annette Rungi, Liis Ojasaar
4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 128 tundi.
Õpilaste arv: 12 kuni 26, tasu: 20,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 22.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid:
1.) jätkata teadmiste õpetamist eneseväljendusvõimalustest liikumise ja rütmi kaudu;
2.) õpetada sügavuti erinevaid tantsustiile ning nende baasil lihtsamaid liikumiskombinatsioone;
3.) teab showtantsu kombinatsioone ja samme;
4.) oskab jazztantsu ja kaasaegse tantsu alg-baasi;
5.) õpetada jälgima tantsu ja räägima tantsust suunavate küsimuste abil.

Tegevused:
* õpitakse eristama tantsuelementide (keha ja kehaosade liikumisvõimalusi: nt. painutus, sirutus, jooks, hüpe, jne.; liikumine ruumis: suunad, tasandid);
* õpitakse erinevate tantsuelementide kombineerimist ja koostoimet ning keha liikumisvõimalusi improvisatsioonilises liikumises;
* õpitakse kombineerima tantsuelemente loomingulistes ülesannetes;
* jätkatakse erinevate tantsustiilide õppimist,
* õpitakse sooritama tasakaalu- ja koordinatsiooniharjutusi;
* õpitakse mõistma tunnis kasutatavat oskussõnavara;
* õpitakse kirjeldama nähtud tantsu suunavate küsimuste järgi;
* osaletakse tantsuüritustel ja huvitutakse oma kooli ja kodukoha tantsuelust.
Toimumise ajad ja kohad:
Aeg: T 15:45-17.15 ja N 15:30-17:00
Koht: KG peeglisaalis.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Alo Benno
Juhendaja: Laine Lehto
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Info kajastub solistiõppe üldpäevikus.

ÜRITUSED, ESINEMISED, KONKURSID
11.11.17 Esinemine poistekooride isadepäevakontserdil Kärla rahvamajas.
01.12.17 Solistica 2018 demovoor, pääs lõppvõistlusele.
14.12.17 Esinemine Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi jõululaadal "Kultuurikilomeeter".
18.12.17 ja 22.12.17 Esinemine SÜG-i noortekoor Kreedo ja luuleteater Krevera jõulukontserdil lossi kapiitlisaalis.
27.01.18 Osalemine Eesti noorte lauljate konkursil Solistica 2018.
14.04.18 Osalemine Kuressaare Laululind 2018 konkursil Saaremaa Ühisgümnaasiumis. Žürii eripreemia tervikliku esituse eest.
24.05.18 Esinemine Saaremaa Poistekoori kevadkontserdil KG aulas.
Toimumise ajad ja kohad:
KG klassiruum 101 teisipäeviti kell 15:30-16:15.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Arabella Soolind
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Teisipäeviti kell 17:00 - 17:45 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Birgit Andreas
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 20,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Neljapäeviti kell 13:50 - 14:35 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Bret-Maria Rikko
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Neljapäeviti kell 18:15 - 19:00 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Cathrin Benita Poopuu
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Neljapäeviti kell 15:15 - 16:00 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Eliise Miller
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Kolmapäeval kell 14:30 - 15:15 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Elisa Geier
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Teisipäeviti kell 16:15 - 17:00 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Elisa Mägi
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus
Toimumise ajad ja kohad:
Neljapäeviti kell 16:45 - 17:30 Kuressaare Gõmnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Friida Põld
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Hans Heiki Metsamaa
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Kolmapäeviti kell 15:00 - 15:45 Kuressare Gümnaasiumis ruumis 100
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Heidi Väli
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 20,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäeviti kell 13:00 - 13:45 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Heleri Siinor
Juhendaja: Laine Lehto
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 0.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Info kajastub solistiõppe üldpäevikus.

ÜRITUSED, ESINEMISED, KONKURSID
19.10.17 Osalemine Tuuli Ranna inspiratsioonitunnis solistidele KG klassiruumis 100.
01.12.17 Solistica 2018 demovoor.
22.02.18 Kooli laul 10. klasside EV100 ballil.
12.06.18 Kooli laul 7.-8. ja 10.-11. klasside üleminekuaktusel.
Toimumise ajad ja kohad:
KG klassiruum 101, esmaspäeviti kell 14:45-15:30
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Ida Johanna Loel
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Teisipäeviti kell 16:15 - 17:00 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Karen Saksakulm
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Teisipäeviti kell 16:15 - 17:00 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Katrin Kurvits
Juhendaja: Laine Lehto
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Info kajastub solistiõppe üldpäevikus.

ÜRITUSED, ESINEMISED, KONKURSID
01.12.17 Solistica 2018 demovoor.
03.04.18 Esinemine Inspira solistide varakevadisel kontserdil Noortejaamas.
14.04.18 Osalemine Kuressaare Laululind 2018 konkursil SÜG-is, 1. koht ja edasipääs maakondlikule võistlusele Kevadümin 2018.
10.05.18 Esinemine SÜG-i kevadkontserdil.
19.05.18 Osalemine Saaremaa noorte solistide konkursil Kevadümin 2018 - oma vanuserühma III koht.
21.05.18 Esinemine KG huvikooli Inspira heategevuslikul kevadkontserdil kultuurikeskuses.
Toimumise ajad ja kohad:
KG klassiruum 001 kolmapäeviti kell 14:30-15:15
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Kaur Vesberg
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 30, kokku 30 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Teisipäeviti kell 13:30 - 14:15 Kuressaare Gümnaasiumis klassis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Kärt Loodus
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Neljapäeviti kell 15:15 - 16:00 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Kert Käsper
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäeviti kell 13:30 - 14:15 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Kessu Hollo
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Teisipäeviti kell 12:45 - 13:30 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Ketli Rihkrand
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 14, kokku 14 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäeviti kell 14:45 KG-s ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Laura Lisell Jalakas
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäeviti kell 16:00 - 16:45 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Liisa Šklennik
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Teisipäeviti kell 15:30 - 16:15 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Maria Vera Pšenitšnaja
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 20,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Kolmapäeviti kell 13:45 - 14:30 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Marie Loviise Siim
Juhendaja: Laine Lehto
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Info kajastub solistiõppe üldpäevikus.

ÜRITUSED, ESINEMISED, KONKURSID
01.12.17 Solistica 2018 demovoor.
09.12.17 Esinemine heategevuslikul koguperepäeval "Jõulude ootel" Anne Kunstistuudios.
04.04.18 SÜG-i Laululind 2018, 1. koht, edasipääs linna lauluvõistlusele.
14.04.18 Kuressaare Laululind 2018, 4. koht, edasipääs maakondlikule lauluvõistlusele.
19.05.18 Osalemine Saaremaa noorte solistide konkursil Kevadümin 2018.
Toimumise ajad ja kohad:
KG klassiruum 101 neljapäeviti kell 14:00-14:45
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Melani Koov
Juhendaja: Laine Lehto
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Info kajastub solistiõppe üldpäevikus.

ÜRITUSED, ESINEMISED, KONKURSID
01.12.17 Solistica 2018 demovoor.
07.12.17 Esinemine Inspira kontserdil "Igal talvel oma nägu" KG aulas.
18.12.17 ja 22.12.17 Esinemine SÜG-i noortekoor Kreedo ja luuleteater Krevera jõulukontserdil lossi kapiitlisaalis.
03.04.18 Esinemine Inspira solistide varakevadisel kontserdil Noortejaamas.
14.04.18 Kuressaare Laululind 2018 Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
Toimumise ajad ja kohad:
KG klassiruum 101 neljapäeviti kell 17:00-17:45
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Mia Maastik
Juhendaja: Laine Lehto
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Info kajastub solistiõppe üldpäevikus.

ÜRITUSED, ESINEMISED, KONKURSID
21.10.17 Osalemine Ahto Abneri rütmika töötoas KG klassiruumis 100.
07.12.17 Esinemine Inspira kontserdil "Igal talvel oma nägu" KG aulas.
14.04.18 Kuressaare Laululind 2018 Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
Toimumise ajad ja kohad:
KG klassiruum 101 neljapäeviti kell 16:15-17:00
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Oliver Leppik
Juhendaja: Helle Rand
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 32 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 2, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Põhieesmärgid:
1. Õpilaste vokaaltehniline arendamine ja vokaaltraditsioonide tutvustamine.
2. Heade muusikaliste ja vokaalsete võimetega õpilaste laulu- ja esinemisoskuse arendamine individuaalseid võimeid arvestades.
3. Õpilase muusikalise maitse ja silmaringi arendamine läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari.

Alaeesmärgid:
1. Harmoonilise isiksuse kujundamine.
2. Üldkultuurilise silmaringi avardamine.
3. Huvi äratamine mitmekülgse muusikalise tegevuse vastu.

Õppekava eesmärkide saavutamiseks kasutatakse järgnevat õppesisu:
1. Laulja kehahoid ja hingamine
2. Hääleaparaat ja selle tervishoid
3. Loovusõpetus
4. Helitehnilised seadmed ja nende kasutamine
Toimumise ajad ja kohad:
N:14.00 klass 001
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Otto Tinno
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 20,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Teisipäeviti kell 12:45 - 13:30 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Robert Paul McCharty
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäeviti kell 13:00 - 13:45 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Roos Marie Karmel Pšenitšnaja
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Neljapäeviti kell 16:45 - 17:30 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Senta Koplimäe
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 20,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid ja tegevused kajastuvad solistiõppe koondpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
Neljapäeviti kell 13:45 - 14:30 Kuressaare Gümnaasiumis ruumis 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Teele Voksepp
Juhendaja: Laine Lehto
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Info kajastub solistiõppe üldpäevikus.

ÜRITUSED, ESINEMISED, KONKURSID
01.12.17 Solistica 2018 demovoor.
07.12.17 Esinemine Inspira kontserdil "Igal talvel oma nägu" KG aulas.
15.12.17 Esinemine Võhma laste jõulupeol Võhma külamajas.
29.03.18 Mustjala Laululind 2018, edasipääs piirkondlikule võistlusele.
28.04.18 Lääne-Saaremaa lauluvõistlus "Rannalapse laulud 2018", 1. koht ja edasipääs maakondlikule võistlusele Kevadümin 2018.
19.05.18 Osalemine Saaremaa noorte solistide konkursil Kevadümin 2018.
15.06.18 Esinemine Mustjala Põhikooli lõpuaktusel.
Toimumise ajad ja kohad:
KG klassiruum 101 teisipäeviti kell 16:15-17:00
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe - Tuule Sadam
Juhendaja: Laine Lehto
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 7, kokku 7 tundi.
Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Info kajastub solistiõppe üldpäevikus.
Toimumise ajad ja kohad:
KG klassiruum 001 kolmapäeviti kell 13:45-14:30
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe 4.-12. kl, üldpäevik
Juhendaja: Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 16 kuni 20, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 0.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
1.1. Põhieesmärgid:
1.1.1. Õpilaste vokaaltehniline arendamine ja vokaaltraditsioonide tutvustamine.
1.1.2. Heade muusikaliste ja vokaalsete võimetega õpilaste laulu- ja esinemisoskuse arendamine individuaalseid võimeid arvestades.
1.1.3. Fraseerimis-, improviseerimis- ja vokaaltehniliste oskuste arendamine erinevates stiilides.
1.1.4. Õpilase muusikalise maitse ja silmaringi arendamine läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari.
1.1.5. Vokaaltehnika ja muusika analüüsimisoskuse arendamine.
1.1.6. Õpilase isikupärase muusikalise eneseväljendusoskuse toetamine.
1.2. Alaeesmärgid:
1.2.1. Harmoonilise isiksuse kujundamine.
1.2.2. Üldkultuurilise silmaringi avardamine.
1.2.3. Huvi äratamine mitmekülgse muusikalise tegevuse vastu.
1.2.4. Õpilase igakülgse muusikalise täiendõppe ja edasiõppimise toetamine.

Õppekava eesmärkide saavutamiseks kasutatakse järgnevat õppesisu:
1. Laulja kehahoid ja hingamine
2. Hääleaparaat ja selle tervishoid
3. Loovusõpetus
4. Muusikateose interpretatsioon
5. Improvisatsioon
6. Vokaaltehnikad
7. Vokaalstiilid
8. Vokaalanalüüs
9. Repertuaari valiku põhimõtted
10. Helitehnilised seadmed ja nende kasutamine
11. Esineja sotsiaalsed oskused
12. Kontsertide külastus
13. Tutvumine kultuuriväärtustega
14. Muusikaharidusasutused – edasiõppimise võimalused karjääri planeerimine.

Igal solistil on individuaalne ringipäevik, kus kajastub tundide sisu.

ESINEMISED, KONKURSID, KONTSERDID:
18.10.2017 - esinemine Moonstari üritusel (Hans Heiki Metsamaa).
6.11.2017 - esinemine Kuressaare Ametikooli juubeliaktusel (Hans Heiki Metsamaa).
1.12.2017 - Solistica 2018 demovoorus osalemine (Kaur Vesberg, Cathrin Benita Poopuu, Kärt loodus, Elisa Mägi, Hans Heiki Metsamaa, Roos Marie Karmel Pšenitšnaja).
7.12.2017 - Inspira talvine kontsert (Kessu Hollo, Kert Käsper, Heidi Väli, Robert Paul McCarthy, Otto Tinno, Arabella Soolind, Friida Põld, Eliise Miller, Senta Koplimäe, Elisa Geier, Liisa Šklennik, Laura Lisell Jalakas, Cathrin Benita Poopuu).
11.12.2017 - Esinemine Kuressaare LV tänuüritusel, Kert Käsper, Kessu Hollo).
26.01.2018 - Solistica 2018 ( Roos Marie Karmel Pšenitšnaja, Hans Heiki Metsamaa).
23.02.2018. EV aktused KG-s (Kessu Hollo).
14.03.2018 - KG emekeelepäeva viktoriinil esinemine (Otto Tinno, Heidi Väli, Kessu Hollo).
20.03.2018 - KG Laululind (Kessu Hollo).
03.04.2018 - Inspira varakevadine solistide kontsert Noortejaamas (Kessu Hollo, Kert Käsper, Heidi Väli, Robert Paul McCarthy, Otto Tinno, Friida Põld, Eliise Miller, Senta Koplimäe, Elisa Geier, Laura Lisell Jalakas, Kaur Vesberg, Hans Heiki Metsamaa, Ketli Rihkrand, Maria Vera Pšenitšnaja, Kärt Loodus, Birgit Andreas).
04.04.2018 - SÜG-i Laululind (Kert Käsper, Kaur Vesberg).
12.04.2018 - KG tutiaktus (Maria Vera Pšenitšnaja).
14.04.2018 - Kuressaare Laululind (Robert Paul McCarthy, Kert Käsper, Heidi Väli, Kessu Hollo, Kaur Vesberg, Senta Koplimäe, Arabella Soolind, Roos Marie Karmel Pšenitšnaja, Cathrin Benita Poopuu, Kärt Loodus, Hans Heiki Metsamaa, Ida Johanna Loel).
15.04.2018 - Kesk-Saaremaa "Viisivakk" (Elisa Geier, Elisa Mägi, Liisa Šklennik).
28.04.2018 - Lauluvõistlus Rannalapse Laulud (Eliise Miller, Friida Põld).
16.05.2018 - Kuressaare Vanalinna Kooli kevadkontsert (Robert Paul McCarthy).
19.05.2018 - Kevadümin 2018 (Kessu Hollo, Robert Paul McCarthy, Kaur Vesberg, Eliise Miller, Roos Marie Karmel Pšenitšnaja, Hans Heiki Metsamaa).
21.05.2018 - Inspira kevadkontsert (Eliise Miller, Roos Marie Karmel Pšenitšnaja, Hans Heiki Metsamaa).
29.05.2018 - Uudo Sepa fänniüritusel esinemine (Kessu Hollo).
08.06.2018. - Saaremaa valla kuldpulmapaaride tänuüritus Laurentiuse kirikus (Roos Marie Karmel Pšenitšnaja, Kärt Loodus, Cathrin Benita Poopuu).
01.07.2018 - Kontsert Leedri külas (Roos Marie Karmel Pšenitšnaja, Kärt Loodus, Cathrin Benita Poopuu, Elisa Mägi).
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäevast reedeni. Täpsed tundide toimumise ajad kajastuvad õpilaste individuaalsetes solistiõppe päevikutes.
Kuressaare Gümnaasiumis klassides 100.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiõpe 4.-12. kl, üldpäevik
Juhendaja: Laine Lehto
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 10 kuni 10, tasu: 23,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 0.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
NB! ENNE RINGI REGISTREERIMIST ON VAJALIK EELNEV KOKKULEPE JUHENDAJAGA!
1.1. Põhieesmärgid:
1.1.1. Õpilaste vokaaltehniline arendamine ja vokaaltraditsioonide tutvustamine.
1.1.2. Heade muusikaliste ja vokaalsete võimetega õpilaste laulu- ja esinemisoskuse arendamine individuaalseid võimeid arvestades.
1.1.3. Fraseerimis-, improviseerimis- ja vokaaltehniliste oskuste arendamine erinevates stiilides.
1.1.4. Õpilase muusikalise maitse ja silmaringi arendamine läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari.
1.1.5. Vokaaltehnika ja muusika analüüsimisoskuse arendamine.
1.1.6. Õpilase isikupärase muusikalise eneseväljendusoskuse toetamine.
1.2. Alaeesmärgid:
1.2.1. Harmoonilise isiksuse kujundamine.
1.2.2. Üldkultuurilise silmaringi avardamine.
1.2.3. Huvi äratamine mitmekülgse muusikalise tegevuse vastu.
1.2.4. Õpilase igakülgse muusikalise täiendõppe ja edasiõppimise toetamine.

Õppekava eesmärkide saavutamiseks kasutatakse järgnevat õppesisu:
1. Laulja kehahoid ja hingamine
2. Hääleaparaat ja selle tervishoid
3. Loovusõpetus
4. Muusikateose interpretatsioon
5. Improvisatsioon
6. Vokaaltehnikad
7. Vokaalstiilid
8. Vokaalanalüüs
9. Repertuaari valiku põhimõtted
10. Helitehnilised seadmed ja nende kasutamine
11. Esineja sotsiaalsed oskused
12. Kontsertide külastus
13. Tutvumine kultuuriväärtustega
14. Muusikaharidusasutused – edasiõppimise võimalused karjääri planeerimine.

ÜRITUSED, ESINEMISED, KONKURSID
19.10.17 Tuuli Ranna inspiratsioonitund solistidele KG klassiruumis 100 (Heleri Siinor, Sten-Erik Liiv).
21.10.17 Rütmika töötuba Inspira lauljatele (Mia Maastik).
11.11.17 Poistekooride isadepäevakontsert Kärla rahvamajas (Alo Benno).
01.12.17 Solistica 2018 demovoor (Marie Loviise Siim, Teele Voksepp, Melani Koov, Heleri Siinor, Alo Benno, Katrin Kurvits, Sten-Erik Liiv). Lõppvõistlusele pääsesid Alo Benno ja Sten-Erik Liiv.
07.12.17 Esinemine Inspira kontserdil "Igal talvel oma nägu" KG aulas (Mia Maastik, Teele Voksepp, Melani Koov).
09.12.17 Esinemine heategevuslikul koguperepäeval "Jõulude ootel" Anne Kunstistuudios (Marie Loviise Siim).
14.12.17 Esinemine Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi jõululaadal "Kultuurikilomeeter" (Alo Benno).
15.12.17 Esinemine Võhma laste jõulupeol Võhma külamajas. (Teele Voksepp).
18.12.17 ja 22.12.17 Esinemine SÜG-i noortekoor Kreedo ja luuleteater Krevera jõulukontserdil lossi kapiitlisaalis (Alo Benno, Melani Koov).
27.01.18 Osalemine Eesti noorte lauljate konkursil Solistica 2018 (Alo Benno, Sten-Erik Liiv).
22.02.18 Kooli laul 10. klasside EV100 ballil (Heleri Siinor)
29.03.18 Mustjala Laululind 2018 (Teele Voksepp, edasipääs piirkondlikule võistlusele)
03.04.18 Esinemine Inspira solistide varakevadisel kontserdil Noortejaamas (Katrin Kurvits, Melani Koov).
04.04.18 SÜG-i Laululind 2018 (Marie Loviise Siim, edasipääs linna lauluvõistlusele).
14.04.18 Osalemine Kuressaare Laululind 2018 konkursil SÜG-is (Marie Loviise Siim, Alo Benno, Melani Koov, Katrin Kurvits). Edasi maakondlikule võistlusele Kevadümin 2018 pääsesid Marie Loviise ja Katrin Kurvits, KG solistidest Marili Paimre ja Tähelill Niit. Zürii eripreemia tervikliku esituse eest - Alo Benno.
28.04.18 Osalemine Lääne-Saaremaa lauluvõistlusel "Rannalapse laulud 2018" (Mia Maastik, Teele Voksepp). Edasi maakondlikule võistlusele Kevadümin 2018 pääses Teele Voksepp.
24.05.18 Esinemine Saaremaa Poistekoori kevadkontserdil KG aulas (Alo Benno)
19.05.18 Osalemine Saaremaa noorte solistide konkursil Kevadümin 2018 (Marili Paimre, Tähelill Niit, Marie Loviise Siim, Katrin Kurvits). Marili I koht ja edasipääs Laulukarussell 2019 võistlusele, Katrin III koht.
21.05.18 Esinemine KG huvikooli Inspira heategevuslikul kevadkontserdil kultuurikeskuses (Katrin Kurvits)
12.06.18 Kooli laul KG üleminekuaktusel (Meribel Saat, Marili Paimre, Heleri Siinor)
15.06.18 Esinemine Mustjala Põhikooli lõpuaktusel (Teele Voksepp)
Toimumise ajad ja kohad:
NB! ENNE RINGI REGISTREERIMIST ON VAJALIK EELNEV KOKKULEPE JUHENDAJAGA!
Info kajastub iga solisti individuaalses ringipäevikus.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Solistiring Siller 1.-4. kl
Juhendaja: Helle Rand, Pilvi Karu
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 32 tundi.
Õpilaste arv: 4 kuni 12, tasu: 15,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 6.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:

Põhieesmärgid:
1. Õpilaste vokaaltehniline arendamine ja vokaaltraditsioonide tutvustamine.
2. Heade muusikaliste ja vokaalsete võimetega õpilaste laulu- ja esinemisoskuse arendamine individuaalseid võimeid arvestades.
3. Õpilase muusikalise maitse ja silmaringi arendamine läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari.

Alaeesmärgid:
1. Harmoonilise isiksuse kujundamine.
2. Üldkultuurilise silmaringi avardamine.
3. Huvi äratamine mitmekülgse muusikalise tegevuse vastu.

Õppekava eesmärkide saavutamiseks kasutatakse järgnevat õppesisu:
1. Laulja kehahoid ja hingamine
2. Hääleaparaat ja selle tervishoid
3. Loovusõpetus
4. Helitehnilised seadmed ja nende kasutamine
Toimumise ajad ja kohad:
N: kell 13:00-13:45, klassis 100
ENNE VÕTTA ÜHENDUST JUHENDAJAGA.

Pilvi Karu kontaktid:
telef: +3725222987
e-post: pilvi.karu@oesel.edu.ee
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / Suplustrenn eelkooliealistele
Juhendaja: Juhan Kolk
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 62 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 41, tasu: 25,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 36.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Regulaarse treeninguga kasvatada lastes kohusetunnet, vaba aja sportlik sisustamine ja karastamine. Algõpetuse grupis on õppe-treeningtöö suunatud lapse mitmekülgsele üldkehalisele arendamisele, erinevate ujumisstiilide tehnika õpetamisele.
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäev ja kolmapäev kell 17:00-17:45
Juhendaja: Kristin Lauri
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 16, kokku 16 tundi.
Õpilaste arv: 6 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 0.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Kirjeldus sisestamata
Toimumise ajad ja kohad:
Ajad sisestamata
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / tants / Tänavatants 1.-4. kl
Juhendaja: Nikolai Räbin
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 64 tundi.
Õpilaste arv: 9 kuni 16, tasu: 18,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 0.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Erinevate tänavatantsu stiilide õpimine ja harjutamine. Erinevates stiilides kavade koostamine ja esinemine.
Toimumise ajad ja kohad:
Esmaspäev ja Neljapäev kell 16:00
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Tütarlaste ansambel Lähme lauluga 4. kl
Juhendaja: Laine Lehto
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 33, kokku 33 tundi.
Õpilaste arv: 6 kuni 8, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
EESMÄRGID
Pakkuda vokaalselt võimekatele õpilastele mitmekülgset muusikalist eneseteostust ansamblilaulu kaudu.
Arendada ja laiendada läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari õpilase muusikalist maitset ja silmaringi.
Arendada vokaali ja mitmehäälse laulmise oskust.
Osaleda edukalt erinevatel konkurssidel ja võistlustel, esineda oma koolis ja erinevatel muudel üritustel.

TEGEVUSED
Hingamisharjutused – keha vabastamiseks ja õigete hingamisharjumuste tekkimiseks (igas tunnis).
Hääleharjutused – hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis).
Hääleseadelised harjutused – vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis).
Uue laulu õppimine – töö häälepartiide nooditeksti ja sõnadega.
Töö tuttava lauluga – fraseerimisoskuse arendamine ja õpitud oskuste rakendamine terviku loomisel, mitmehäälsuse viimistlemine.
Eneseväljendusjulguse, fantaasia ja loovuse arendamine harjutuste ja mängude kaudu.
Lavalise liikumise korrigeerimine.
Esinemine – õpitu realiseerimine publiku ees.

Ansambel alustas teist hooaega.

ÜRITUSED, ESINEMISED
21.10.17 Osalemine Ahto Abneri rütmika töötoas KG klassiruumis 100.
09.12.17 Esinemine heategevuslikul koguperepäeval "Jõulude ootel" Anne Kunstistuudios.
16.12.17 Esinemine Saaremaa Puuetega Inimeste Koja jõulupeol.
12.06.18 Esinemine 3.-4. klasside üleminekuaktusel.
Toimumise ajad ja kohad:
KG klassiruum 101 esmaspäeviti kl 13:45-14:30. Ring alustab E.11.09.17
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Tütarlastekoor Vocaliisa 5.-9. kl
Juhendaja: Helle Rand, Mai Rand
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 68 tundi.
Õpilaste arv: 20 kuni 40, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 37.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
EESMÄRGID
• laiendada õpilaste üldkultuurilist silmaringi ja väärtustada eesti rahvakultuuri
• arendada mitmehäälse laulmise oskust, laululist hingamist ja vokaali
• kaunistada kooli tähtpäevi, esineda väärikalt ka väljaspool kooli
• osaleda edukalt erinevatel konkurssidel ning festivalidel
• hingamisharjutused – keha vabastamiseks ja õigete hingamisharjumuste tekkimiseks (igas tunnis)
• hääleharjutused – hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis)
• hääleseadelised harjutused – vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis)
• uue laulu õppimine – töö häälepartiide nooditeksti ja sõnadega
• töö tuttava lauluga – fraseerimisoskuse arendamine ja õpitud oskuste rakendamine terviku loomisel, mitmehäälsuse viimistlemine
• eneseväljendusjulguse, fantaasia ja loovuse arendamine harjutuste ja mängude kaudu
• lavalise liikumise korrigeerimine
• esinemine – õpitu realiseerimine publiku ees
Õpitulemused
• õpilased väärtustavad eesti koorikultuuri ja üldist koolilaululiikumist
• teavad laulmise põhitõdesid ja suudavad laulda mitmehäälses keskkonnas
• omavad esinemiskogemust ja esinemiskultuuri
Osalemine XII koolinoorte laulupeol Tallinnas.
Toimumise ajad ja kohad:
E kell 14:00-15:30
KG aula/ klass 227
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / üldkultuur / Tõelise keemia ühing
Juhendaja: Marju Kirss
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 64 tundi.
Õpilaste arv: 10 kuni 20, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 6.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Kooli keemiaring 10., 11. ja 12. klassi õpilastele.
Eesmärgid ja tegevused:
* Suurendada õpilastes huvi keemia vastu.
* Süvendada õpilastes keemiaalaseid teadmisi.
* Arendada keemiaalaste ülesannete lahendamise oskust.
* Arendada õpilaste praktiliste tööde tegemise oskusi.
* Osaleda Tartu Ülikooli Teaduskooli töös (läbi õppeaasta),
* Valmistuda ja võtta osa Eestis korraldatavatest keemiaalastest võistlustest:
- Vabariiklik lahtine keemiaülesannete lahendamise võistlus (4. nov. 2017)
- Maakonna keemiaolümpiaad. (27. jaan. 2018)
- Edu korral vabariiklik keemiaolümpiaad. (23.-24. märts 2018)

Õppesisu on tugevalt seotud vabariikliku keemiaolümpiaadi korralduskomisjoni poolt antud teemadega, samuti sõltub sisu õpilaste poolt valitud teaduskooli kursustest.
Toimumise ajad ja kohad:
Kokkuleppel õpilastega peale tunde.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / üldkultuur / Teadmiste ja oskuste jahil 4.-6. kl
Juhendaja: Ruth Rist
1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 34 tundi.
Õpilaste arv: 4 kuni 10, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid:
' arendada õpilastes julgust osaleda erinevaitel võistlustel/olümpiaadidel
'metatunnetuse arendamine
'grupitöö oskuse arendamine
'matemaatiliste teadmiste suurendamine
'erinevate õpioskuste arendamine

Tegevused:
- osaleda erinevatel võistlustel ja olümpiaadidel
Toimumise ajad ja kohad:
Reedell, kell 13.00. Ruum 306 või kokkuleppel õpetajaga
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / käsitöö ja tehnoloogia / Tehnoloogiaring 7.-12. kl
Juhendaja: Andres Kolk
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 32, kokku 64 tundi.
Õpilaste arv: 10 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Eesmärgid:
1. Arendada tehnilist taipu ja tehnilist kirjaoskust
2. Anda üldtehnilisi ja ohutustehnika- alaseid teadmisi
3. Omandada teadmisi erinevatest materjalidest ja vahenditest
4. Arendada loovust, esteetilist maitset, täpsust, püsivust,
5. Suurendada noorte enesekindlust

Tegevused:
1. Tehniline graafika
2. Disainiprotsess - ideest teostuseni
3. Erinevate materjalide (puit, metall, plast jne) tundmaõppimine
4. Erinevate tööriistade ja vahendite käsitsema õppimine
5. Erinevate masinate ja mehhanismide tundmaõppimine ja kasutamine
6. Viimistlustööd

Õpitulemused:
1. Oskab lugeda tööjooniseid
2. Oskab seadistada erinevaid puidutööpinke
3. Oskab töödelda erinevaid materjale (puit, metall, plast jne) ning neid viimistleda
4. Lahendav loovalt ülesandeid
5. Valdab otsingujulgust, ettevõtlikkust, sõbralikkust ja koostööoskust ning töötahet
6. Järgib tööprotsessis tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid ning ergonoomilisi töövõtteid
Toimumise ajad ja kohad:
N 14.00 - 15.30
KG ruumis 111 või eelneval kokkuleppel õpetajaga.
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / muusika / Torupilliring alates 7. klassist
Juhendaja: Leana Vapper-Dhoore
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 62 tundi.
Õpilaste arv: 4 kuni 8, tasu: 16,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 2.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Ringi eesmärgiks on tutvustada ja mängima õppida torupillimuusikat, seal hulgas traditsioonilisi lugusid, aga ka uuemat pärimusmuusikat.

Üheks eesmärgiks on ka see, et murda idee pärimusmuusikast kui millestki väga arhailisest ja kulunust, aga pigem vaadelda seda kui kasvavat ja arenevat stiili.

Ka stimuleerib ringitegevus laste ja noorte omaloomingu kirjutamist.
Toimumise ajad ja kohad:
Kuressaare Gümnaasium (Nooruse 1, Kuressaare)
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / Ujumisring 4.-12. kl
Juhendaja: Juhan Kolk, Ülle Räim
4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 34, kokku 136 tundi.
Õpilaste arv: 15 kuni 60, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 26.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Regulaarse treeninguga kasvatada lastes kohusetunnet, vaba aja sportlik sisustamine ja karastamine. Alg-grupist omandatule järgneb suplejatel jätkutreening põhigrupis kus jätkub ujumisstiilide tehnika täiustamine, treeningmahu suurendamine, ettevalmistus maakonna, vabariiklikeks kui ka rahvusvahelisteks ujumisvõistlusteks. 
Ettevalmistus kohtunike tööks, algteadmiste andmine tööks vetelpäästes. 
Ujumisring 2-12 klassiõpilastele. 
Õpilased jagunevad vastavalt võimetele erinevatele ujumisradadele. Igal rajal erinev treeningplaan ja tegevus. 

NB! Ujumisring on KG õpilastele tasuta, teistele õpilastele on õppetasu 20,00€ / kuus!
Toimumise ajad ja kohad:
2.-3. klass
Esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev 15:00-16:00


4.-12. klass
Esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev 15:45-17:00
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / käsitöö ja tehnoloogia / Väikesed kondiitrid 3.-6. kl
Juhendaja: Kristin Lauri
2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 28, kokku 56 tundi.
Õpilaste arv: 8 kuni 13, tasu: 5,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 11.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Väikesed kondiitrid on kokandusring,kus teeme selgeks küpsetamise ja magusamaailma põhitõed.

Õpime valmistama :

* erinevad tainad ja täidised
* erinevad küpsised ( sh. piparkoogid )
* küpsetatud ja küpsetamata koogid
* Tordikaunistused ( kuninglik glasuur, kreemid, sefiir,martsipan,suhkrumass,lillepasta

* Õpime erinevate materjalide käsitlemist
* Õpime lugema retsepti ja arvutama vaja minevaid koguseid.
* Pagar-kondiitri tegevus eeldab oskust jaotada oma tähelepanu üheaegselt mitmele töölõigule ning kiiret reageerimist, seega arendame ka neid oskusi
Toimumise ajad ja kohad:
Teisipäeviti kell 17.00-18.30 Kuressaare Gümnaasiumis klassis 201
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / Võrkpall 4.-6. kl
Juhendaja: Gabriel Sepp
4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 28, kokku 112 tundi.
Õpilaste arv: 10 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Võrkpalli algõpetus. Osalemine Saaremaa MV võrkpallis
Toimumise ajad ja kohad:
Teisipäev 16.00 - 17.30, Neljapäev 15.30 - 17.00
KG Võimla
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira / sport / Võrkpall 8.-12. kl
Juhendaja: Gabriel Sepp
4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 28, kokku 112 tundi.
Õpilaste arv: 10 kuni 16, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. mai 2018. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.
Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta:
Ettevalmistus Saaremaa MV võrkpallis
Toimumise ajad ja kohad:
Kolmapäev 14.45 - 16.00
Reede 14.45 - 16.30

Kuvatud 109 õpperühma.

2018
Kuressaare linnavalitsuse määrus: Huvitegevuses osalemise arvestuse pidamise kord, lisa

Saaremaa Vallavalitsus
Aadress: Tallinna 10, Kuressaare 93819
Täiendav info: tel 452 5064 Helen Vainula
E-post: helen.vainula@saaremaavald.ee